This post is also available in: Engels

2019 Bestuursleden

Stichting Perspectief 3000 is opgericht in 1996 door Mart van den Berg en Elly van Breukelen. Mart en Elly zijn al heel lang actief in ontwikkelingssamenwerking. Het doel van Stichting Perspectief 3000 is: Kinderen en jongvolwassenen in ontwikkelingslanden toegang tot scholing en ontwikkeling bieden waardoor zij een beter toekomstperspectief krijgen.

Kamer van Koophandel nummer: 41241809
ANBI registratienummer:805602872

De belastingdienst erkent Stichting Perspectief 3000 als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, wat betekent dat je giften aan ons kunt aftrekken van je inkomen bij je belastingaangifte.

Periodieke gift of schenking?
Giften of Schenkingen aan stichtingen zijn in principe “aftrekbaar van de belasting” als persoonsgebonden aftrek. Dat wil zeggen met een minimum van 1 % en een maximum van 10% van het inkomen.
Maar voor vaste donateurs maakt de belastingdienst het mogelijk om een gift of schenking volledig aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen.

Dit kan als aan het volgende voldaan wordt:

  • De schenker gaat een verplichting voor tenminste 5 jaar aan.
  • De schenker en de stichting leggen dit vast in een schriftelijke overeenkomst.

Laten we als voorbeeld de jaarlijkse sponsoring van € 144,- van één “Sun Child” in Bangladesh nemen. 
Als u in tarief van 32% valt, krijgt u via deze mogelijkheid 32% van € 144,- is € 46,- terug.
Op die manier wordt doneren nog leuker.

 

STICHTING PERSPECTIEF 3000 KENT GEEN STRIJKSTOK!
Elke euro die je doneert gaat voor 100% naar het door jou gekozen doel.

Donaties

Stichting Perspectief 3000 te Geleen. Bankrekening NL88 TRIO 0197 6094 73
Kijk voor lopende acties op de “Actie” pagina

Over Mart en Elly

 

Mart is onderwijsmanager en leraar tuinbouw en Elly is Public Health deskundige. Al vanaf 1974 zijn zij actief in ontwikkelingssamenwerking. Zij werkten in langer lopende projecten voor Terre des Hommes en SNV in Burundi, Bangladesh en Niger (70er jaren) en als vrijwilliger bij VSO in Nigeria en Sri Lanka tussen 2007 en 2012. Voor korte missies werkten zij als vrijwilliger voor Stichting Sanghimala en Stichting Holland Building Nepal  in Nepal, Distressed Children International & Rights & Sight for Children in Bangladesh.

Zij geven o.a. trainingen op het gebied van Gezondheid, Hygiëne en Interactief Leren voor schoolkinderen en hun opvoeders / verzorgers. Daarnaast geven zij ook management- en organisatieadvies. Sinds 2019 is daar de training Lokale Fondsenwerving bijgekomen.

Voor informatie zie Contact:

Mart & Elly.