This post is also available in: Engels

Alkmaar, 08/10/2020 

Beleidsplan 2021-2026

 • Het beleid van Stichting Perspectief 3000 is er tot 2025 op gericht haar activiteiten bij een jonger publiek onder de aandacht te brengen.
 • Stichting Perspectief 3000 wil de bestaande contacten met derden consolideren en nieuwe contacten aangaan, waar dit mogelijk en nuttig is.
 • Gezien de situatie waarin veel projecten zich bevinden, valt het te verwachten dat er verzoeken zullen blijven komen om financiële ondersteuning te bieden.
 • Speciaal voor een dergelijke ondersteuning is in de afgelopen jaren door Stichting Perspectief 3000 een financiële reserve opgebouwd. Vanuit deze reserve kan dan op dergelijke aanvragen positief gereageerd worden. Hierover zal regelmatig verslag gedaan worden via de nieuwsbrief op de website.
 • Bij elke bijdrage zal Perspectief 3000 eerst bekijken [door middel van [financiële] verslagen, dan wel projectbezoek] wat er met de donatie gerealiseerd is en of dit volgens de afspraken was, voordat tot een volgende bijdrage overgegaan wordt.
 • Daarnaast zal Stichting Perspectief 3000 bij elke wervingsactie bekijken of er ook een samenwerking aangegaan kan worden met een [mede] financieringsorganisatie. Wervingsacties worden gestart om een groter project te kunnen financieren en begeleiden.
 • Stichting Perspectief 3000 blijft garanderen dat elk bedrag dat door donoren of sponsors wordt bijgedragen ten behoeve van een specifiek project voor de volle 100% aan het beoogde project of de beoogde doelgroep ten goede komt. De stichting heeft sinds 2007 de ANBI status. Deze is in 2010 definitief goedgekeurd door de Inspecteur van Belastingen in Den Bosch.
 • Vanwege de kosten die eraan verbonden zijn, is Stichting Perspectief 3000 niet van plan het CBF keurmerk aan te vragen.

Bestuursleden:

Hr. M.P. van den Berg, Alkmaar, voorzitter
Hr. G.M.G.G. Schneiders, Geleen, penningmeester/secretaris
Mevr. M. van Eeuwijk, Hemelum, lid
Mevr. J.E. van Vonno, Oudorp, erelid
Mevr. A. Zijlstra, Haarlem, lid
Hr. J.W. van de Pol, lid, webmaster

Bezoldiging/beloningsbeleid

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en declareren ook geen onkosten.
 • Vrijwilligers die uitgezonden worden krijgen evt. de reis-, vaccinatie- en visakosten vergoed. Zij kunnen ook een gastlandtoelage krijgen.
 • Vrijwilligers bij Nederlandse aktiviteiten krijgen geen beloning. Wel kunnen zij reiskosten declareren

Stichting Perspectief 3000 wil het beleid uitvoeren met de volgende activiteiten

In Nederland

 • Voorlichtingsactiviteiten aangevuld met flyers, nieuwsbrieven, artikelen, website, Facebook en Instagram in het Nederlands en Engels.
 • Het starten van wervingsacties voor financiering van projecten die in het ontvangende land geïdentificeerd en gescreend zijn.
 • Contacten leggen met medefinancieringsorganisaties om na te gaan in hoeverre zij projecten in het projectland kunnen steunen.

In het projectland

 • Projectscreening en nulmeting stand van zaken ter plekke.
 • Inventarisatie wensen en mogelijkheden ter plekke.
 • Het opzetten of uitbreiden van een bibliotheek met lees- en studieboeken ter plekke.
 • De lokale collega’s leren contacten te leggen met medefinancieringsorganisaties, projectaanvragen in te dienen en inhoudelijke en financiële rapportage te verzorgen, zowel in eigen land als internationaal.
 • De lokale collega’s trainen in “Local Fund Rasing”.
 • Aanschaf lesmateriaal voor scholen en andere instellingen. Bij voorkeur in het projectland zelf.
 • Ontwikkelen van eigen lesmateriaal door en voor scholen en andere instellingen.
 • Ontwikkelen van onderwijs op het gebied van tuinbouw en boomteelt.
 • De lokale collega’s, vrijwilligers en onderwijzers trainen in interactief leren.
 • De lokale collega’s, vrijwilligers en onderwijzers trainen in hygiëne.

Activiteiten en ondersteuning

In Nepal

 1. Het adviseren, helpen financieren en ondersteunen van activiteiten van Sathya Uddhyan in Nepal [training + managementadvies].
 2. Advisering en training van activiteiten van Developed Nepal.

In Bangladesh

 1. Advisering en training van team Rights and Sight for Children in Bangladesh.
 2. Sponsoring van Sun Children in Patuakhali District via DCI-world.org
  (€ 144 per kind per jaar).
 3. Sponsoring van Sun Children in Pathuakhali District die in het voortgezet onderwijs zitten. [Kinderen die verhuizen, niet verder leren of voor hun 18e trouwen vallen af]
 4. Bonus voor meisjes voor elk afgerond schooljaar na de 5de
 5. Incidentele sponsoring van een noodzakelijke operatie van een Sun Child e/o directe familie.

In Bolivia

 1. Renoveren van bibliotheek en keuken van La Aldea Cristo Rey in Cochabamba.
 2. Advisering en training van de medewerkers van La Aldea Cristo Rey.

Verder

Incidentele financiële ondersteuning van oud collega’s in de projectlanden.