WIE HELPT ONS BENGAALSE KINDEREN NAAR SCHOOL STUREN?

De bijdrage voor één Sun Child is € 144,- per jaar
Stort je bijdrage op bankrekening 7617962 van Stichting Perspectief 3000 te Geleen o.v.v. Sun Child
Stichting Perspective 3000 is gestart met de ondersteuning van 23 kinderen van het Sun Child Project in Shaula, Patuakhali District in het zuiden van Bangladesh voor een periode van 5 jaar.
Op de pagina “Projecten” en in de nieuwsbrief kun je hier ook over lezen.
In het Sun Child Project worden kinderen van arme gezinnen naar school gestuurd en hun ouders geholpen bij het opzetten van een eigen bedrijfje om het gezins-inkomen te vergroten.

 

Verder zijn er 6 gezinnen geselecteerd voor een “moederdaggift”. Die gift is, na overleg, omgezet in een koe.
zie foto’s

 

 

 

November 2011
Er is nog geen rapportage binnen over de vorderingen van de 23 door Stichting Perspectiev 3000 gesponsorde Sun Children.
De betrokken organisaties DCI en RSC zijn nu om deze rapportage gevraagd.
Elly en Salam zullen het project in november 2011 bezoeken om te gaan kijken hoe het de 23 gesponsorde kinderen vergaat en een extra Sun Child selecteren.
Daarnaast zullen zij de 6 armste families bezoeken, die in juni 2011 een extra donatie ontvingen om een kleine onderneming te beginnen. (De Moederdag actie)
Van deze gezinnen is het gemiddelde maandinkomen € 5.
Stichting Perspective 3000 gaf voor elk gezin € 100 extra uit en tevens voor 1 gezin een lening van € 400. Dit is verstrekt als micro/krediet en zal zo rouleren tussen de 6 gezinnen. De uitvoering ligt bij DCI-RSC. Het idee is dat dit een revolving fund wordt.
We hebben een uitgebreide lijst met namen van 23 kinderen ontvangen.
Verder is het 2e bedrag voor de scholing van de 23 kinderen
1. Fahima, met 1 broer en 2 zussen en wiens vader bedelaar is.
2. Zahidul, met 2 broers en een vader die psychiatrisch patiënt is.
3. Robihul, met 1 broer en een bedelende vader.
4. Shohag, met 1 broer en een blinde vader.
5. Onika, die 3 broers heeft en wiens moeder weduwe is en tenslotte
6. Sabina en Ayub wier moeder ook weduwe is.
Van deze gezinnen is het gemiddelde maandinkomen € 5,-. Stichting Perspective 3000 trekt voor elk gezin      € 100,- extra uit en tevens voor 1 gezin een lening van € 400,-. Dit wordt verstrekt als micro-krediet en zal zo rouleren tussen de 6 gezinnen. Salam gaat het begeleiden en de uitvoering ligt bij DCI/RSC. Het idee van een revolving fund is van hem en Stichting Perspective 3000 ondersteunt dat van harte.
Dit zijn 5 van de armste kinderen die binnen het Sun Child Programma door Stichting Perspective 3000 gesponsored worden.
Wij hebben de gegevens en foto’s van alle 23 gesponsorde kinderen [Sun Children]  inmiddels ontvangen. Het zijn 14 meisjes en 9 jongens in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. De enige uitzondering is Ayub Ali, die al 15 is. Hij was al eerder door ons persoonlijk geselecteerd en is een van de 2 kinderen met een verstandelijke beperking.
Alle kinderen gaan nu naar school in het dorp waar ze wonen. Ze ontvingen uniformen en boeken. Bovendien kregen ze een medische keuring en een paar kinderen hadden bovendien medicijnen nodig.
De inkomens van hun ouders varieren van € 5 tot maximaal € 21 per maand. De vaders zijn boer, visser, chauffeur, rickshaw bestuurder, kapper, dagloner of bedelaar. Degene met de laatste 2 beroepen hebben het laagste inkomen, evenals de gezinnen waarvan de moeders de kinderen alleen opvoeden. Eén vader is blind en één heeft een psychische stoornis.

Mohiuddin is geboren met een torticollis (verkorte nekspieren aan een zijde door een geboortetrauma). Stichting Perspective 3000 droeg tot nu toe € 250 bij aan zijn operatie en behandeling.
11-06-2010 is hij met goed resultaat geopereerd. Ook de fysiotherapie gaat heel goed.

columns]

 

[/columns]

Voor en na de behandeling

Mohiuddin’s vader is een dagloner en zijn moeder zorgt voor het huishouden en het kleinvee. Hij heeft 5 broers en zussen. Zijn ouders hebben moeite het gezin te onderhouden. Daarom was het onmogelijk zelf voor de operatie van hun zoon te betalen. Door onze bijdrage kan hij nu een normaal leven lijden als een volwaardig lid van de gemeenschap.

Aiub Hossain
Hij is geboren met een lichamelijke en mentale handicap. Hij gaat nu naar school in Madrashal. Daarnaast heeft hij een medische controle gehad en is behandeld voor pijn in de borst. Kosten bijna € 60. We nemen aan dat dit binnen het sponsorprogramma valt en zo niet dan zullen we dit extra overmaken.
Sabina Begum groeit niet voldoende. Ook zij heeft een medische controle en behandeling gehad en is sindsdien wat vooruitgegaan. De kosten waren € 30. Ze gaat nu naar de basisschool.
Aiub Hossain en Sabina Begum zijn de kinderen van een weduwe. Hun moeder heeft geen land en werkt als hulp bij andere families. Hiermee kan ze vaak niet voldoende eten kopen voor haar en de kinderen.

 

 

[/span6][/columns]