Koninginnedagactie voor BCS [Brick Children School] Nepal
Het geld dat hier vandaag opgehaald wordt gaat besteed worden aan speelgoed, tekenmaterialen en een poppenkast.
BCS is een project met een tweetal schooltjes in Imadol 8km ten zuiden van Patan in Nepal. Hier krijgen zo’n 160 kinderen van 5 tot 11 jaar kans op onderwijs. Er zijn kleuterklassen en klassen basisonderwijs van 1 t/m 5; dat is de helft van het Nepalese onderwijssysteem. Als ze 11 jaar zijn kunnen ze meestal wel thuis of bij familie blijven en in hun dorp hun school afmaken. De ouders werken als seizoenarbeiders 6 maanden in een steenfabriek. De jonge kinderen komen met hun erg arme ouders mee, te klein om alleen thuis te blijven, maar ook te klein om te werken. Doordat ze 6 maanden uit hun dorp weg zijn, moeten ze ook 6 maanden school missen, teveel om de achterstand bij thuiskomst in te halen. Gevolg, veel kinderen gaan dan helemaal niet meer naar school en hebben dus weinig kans om het beter dan hun ouders te krijgen.
Een deel van de kinderen heeft zo in de afgelopen jaren met succes hun basisschool kunnen afmaken. Sommigen volgen nu onderwijs in hun eigen dorp of in het dorp waar de seizoenarbeiders soms langer wonen.
Door dit project lopen de kinderen geen achterstand op en kunnen het schooljaar in hun dorp afmaken. Op de BCS krijgen ze een dagelijkse maaltijd en drinken ze schoon water. Daarnaast krijgen ze medische check-ups en een schooluniform
De voorzieningen zijn vooral erg practisch. Er zijn voldoende taal- en rekenboeken met de overheidsmethode, maar de rest is minimaal. De bibliotheekjes zijn voldoende, maar kunnen beter
De onderwijzeressen zijn erg enthousiast en leuk bezig met de kinderen. Er kan meer aandacht besteed worden aan gezondheidslessen [hygiene, goede voeding, voorkomen van kleine gezondheidsproblemen] Dit zou met behulp van de poppenkast op een leuke manier vorm kunnen krijgen. Verder is er wat, maar weinig [lokaal] speelgoed.
 

Inmiddels is Koninginnedag voorbij en kunnen we U laten weten dat de opbrengst € 79,90 was.
We hebben dat uiteraard afgerond op € 80,00. Op de foto’s ziet U Ambia, Djamun en Olimi in aktie!
Het was koud, maar het enthousiasme was warm.
Namens de kinderen van BCS heel erg bedankt. Zij krijgen voor elk van de 2 schooltjes een poppenkast met handpoppen cadeau.