PROJECTEN 2009 in Nigeria
Afgerond:        CO Foundation m.b.v. VSO
Jeugdhonk en Dorpshuis in Ossiomo i.s.m IMPULSIS
Internetcafe i.s.m. Procura
In April 2009 hebben we onze werkzaamheden in Nigeria afgebouwd. Ons contract met VSO bij CO Foundation liep af en sinds eind oktober is er eindelijk een VSO-ster, die de projecten nog een half jaar van adviesen zal voorzien op het gebied van kwaliteit en marketing.

Zowel het Jeugdhonk als het cybercafé in Ossiomo zijn gerenoveerd en operationeel. Het is aan de jeugdgroep en de Daughters of Charity om deze operationeel te houden. Terwijl ik dit schrijf draait alles nog, hoewel soms niet zonder de nodige problemen. Zo is het Internet regelmatig uit de lucht door de slechte provider en is het aantal klanten nog niet op het niveau dat het had kunnen zijn als die problemen er niet geweest waren. De jeugdgroep is nog steeds enthousiast bezig en maakt goed gebruik van ‘hun’ honk. [Hier de groep voor hun nieuwe dorpshuis]

Nieuw: Lening Haruna Garba van maart 2009 tot 2011, € 1200

In januari 2009 heeft Stichting Perspective 3000 Haruna geholpen zijn eigen kavel te kopen. De lening die hij hiervoor afsloot wordt sinds kort in kleine gedeelten afgelost. Stichting Perspective 3000 wil dat geld niet terug, maar heeft besloten dat het naar het project Charilove gaat in Benin City. Dit project voorziet zo’n 200 gehandicapte kinderen dagelijks van scholing, een maaltijd en ontspanning. De kinderen zijn doof, blind, spastisch, hebben down syndroom of zijn meervoudig gehandicapt.   www.charilove.org
Nieuw: Studiefinanciering Sunday Dickson start juni 2009 tot eind 2011. Kosten 1e jaar € 350
In maart 2009, vlak voor ons vertrek uit Nigeria benaderde Sunday Dickson ons met het verzoek of we hem konden helpen zijn studie af te maken. Sunday komt uit een kansarm gezin in Kaduna en heeft lange tijd voor CO Foundation gewerkt. CO Foundation heeft ook zijn middelbare scholing betaald. Hij was een van de tennisboys, maar zijn talent bleek onvoldoende om professional te worden. Sinds 2008 is hij ingeschreven bij de Universiteit en zijn resultaten zijn veelbelovend. We wilden de gok wel wagen op voorwaarde dat hij ons regelmatig op de hoogte houdt van de vorderingen en van de manier waarop hij de donatie besteed. Tot nu toe gaat dat heel goed. Het 1e deel van € 180 ontving hij in juni 2009 en het 2e deel van € 100 begin September. Hij heeft net zijn Research Project afgerond en met succes gepresenteerd. We maken in november het laatste deel van zijn studiefinanciering over van dit schooljaar. Als het goed is laat hij ons bijtijds het plan voor het laatste jaar en de kosten daarvan weten.

PROJECTEN 2009 in Nepal
Afgerond:        Oog operaties Shanti
Reeds in 2006, tijdens ons verblijf in Nepal betaald, maar pas in 2009 met succes uitgevoerd. Er waren meerdere operaties nodig en Shanti koos ervoor te wachten tot zij haar middelbare school had afgerond. Van meerdere kanten horen we dat het een succes was. We gaan haar zeker zien tijdens ons verblijf vanaf december 2009 in Nepal.

 

 

Voortgezet:      Sanghimala Internet Café van Binod Thapa € 1000
Het is even stil rond Binod. Hij heeft het momenteel erg druk met het gidsen van klanten voor Shangimala. We hebben ook al lange tijd geen finacieel overzicht meer gehad. Wel horen we regelmatig dat het internet café erg goed draait en dat het er altijd druk en gezellig is. Zodra we in Nepal zijn zoeken we hem op en bespreken hoe de stand van zaken is.

Nieuw:             Samenwerking met SHBN en SGCP december 2009 tot half april 2010 € 2000

Stichting Perspectief 3000 gaat bijdragen aan onze inzet als vrijwilliger bij SHBN en SGCP. Beide organisaties zijn afhankelijk van donaties en niet zelfvoorzienend. Omdat we hun verzoek om Management Ondersteuning op korte termijn niet in een VSO contract konden omzetten, maar het toch wilden honoreren, hebben we besloten hiervoor een deel vanuit P3M te bekostigen. De bijdrage bestaat uit tickets voor de heen- en terugreis. Het betalen van de visa en de benodigde vaccinaties. Daarnaast bekostigen we ons levensonderhoud en de verzekeringen zelf. SHBN/SGCP zorgen voor huisvesting en zo nodig woon-werkverkeer.

[/span6][/columns]