2016-2020

Het beleid van Stichting Perspectief 3000 is er in 2016-2020 op gericht de activiteiten meer te concentreren op projecten in Nepal.

De activiteiten in Bangladesh zullen niet verder uitgebreid en daar waar mogelijk afgerond worden.

Stichting Perspectief 3000 wil de bestaande contacten met derden consolideren en nieuwe contacten aangaan, waar dit mogelijk en nuttig is.

Gezien de situatie waarin veel projecten zich bevinden, valt het te verwachten dat er verzoeken zullen blijven komen om financiële ondersteuning te bieden.

Speciaal voor een dergelijke ondersteuning is in de afgelopen jaren door Stichting Perspectief 3000 een financiële reserve opgebouwd. Vanuit deze reserve kan dan op dergelijke aanvragen positief gereageerd worden. Hierover zal regelmatig verslag gedaan worden via de nieuwsbrief op de website.

Bij elke bijdrage zal Perspectief 3000 eerst bekijken [door middel van [financiële] verslagen, dan wel projectbezoek] wat er met de donatie gerealiseerd is en of dit volgens de afspraken was, voordat tot een volgende bijdrage overgegaan wordt.

Daarnaast zal Stichting Perspectief 3000 bij elke wervingsactie bekijken of er ook een samenwerking aangegaan kan worden met een [mede] financieringsorganisatie. Wervingsacties worden gestart om een groter project te kunnen financieren en begeleiden.

Stichting Perspectief 3000 blijft garanderen dat elk bedrag dat door donoren of sponsors wordt bijgedragen ten behoeve van een specifiek project voor de volle 100% aan het beoogde project of de beoogde doelgroep ten goede komt. De stichting heeft sinds 2007 de ANBI status. Deze is in 2010 definitief goedgekeurd door de Inspecteur van Belastingen in Den Bosch. Vanwege de kosten die eraan verbonden zijn, is Stichting Perspectief 3000 niet van plan het CBF keurmerk aan te vragen.

 • Bestuursleden:

– Hr. M.P. van den Berg, Alkmaar, voorzitter

– Hr. G.M.G.G. Schneiders, Geleen, penningmeester/secretaris,

– Mevr. M. van Eeuwijk, Hemelum, lid

– Mevr. J.E. van Vonno, Oudorp, lid

 

 • Bezoldiging/beloningsbeleid

– De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en declareren ook geen onkosten.

– Vrijwilligers die uitgezonden worden krijgen evt. de reis-, vaccinatie- en visakosten vergoed. Zij kunnen ook een gastlandtoelage krijgen.

 

Stichting Perspectief 3000 wil het beleid uitvoeren met de volgende activiteiten.

In Nederland
 1. Voorlichtingsactiviteiten middels flyers, nieuwsbrieven, artikelen, weblog, website in het Nederlands en Engels.
 2. Het starten van een wervingsactie voor financiering van projecten die in het ontvangende land geïdentificeerd en gescreend zijn.
 3. Contacten leggen met medefinancieringsorganisaties om na te gaan in hoeverre zij projecten in het projectland kunnen steunen.
In  het projectland
 1. Projectscreening en nulmeting stand van zaken ter plekke.
 2. Inventarisatie wensen en mogelijkheden ter plekke.
 3. Het opzetten of uitbreiden van een bibliotheek met lees- en studieboeken ter plekke.
 4. De lokale collega’s leren contacten te leggen met medefinancieringsorganisaties, projectaanvragen in te dienen en inhoudelijke en financiële rapportage te verzorgen, zowel in eigen land als internationaal.
 5. Aanschaf lesmateriaal voor scholen en andere instellingen.
 6. Ontwikkelen eigen lesmateriaal scholen en andere instellingen.
 7. Ontwikkelen van onderwijs op het gebied van tuinbouw en boomteelt.
Activiteiten en ondersteuning
In Nepal
 1. Begeleiden op afstand van Self-help Group for Cerebral Palsy in Dhapakhel, Nepal. www.shbn.nl ,  www.cpnepal.org  [training + managementadvies]
 2. Het adviseren, helpen financieren en ondersteunen van activiteiten van Sathya Uddhyan [training + managementadvies]
 3. Advisering en training van Developed Nepal
In Bangladesh 
 1. Sponsoring tot 2017 van Sun Children in Pathuakhali District via DCI-world.org (€144 per kind per jaar). distressedchildren.org [Kinderen die verhuizen of niet verder leren, vallen af. We nemen er geen nieuwe kinderen bij].
 2. Sponsoring na 2017 van die meisjes die door mogen leren van hun ouders
 3. Sponsoring van Sun Children in Pathuakhali District die nu in het voortgezet onderwijs zitten
 4. Bonus voor meisjes voor elk afgerond schooljaar vanaf de 5de
 5. Incidentele sponsoring van een noodzakelijke operatie van een Sun Child e/o directe familie
 6. Afbouwen van vrijwilligersinzet in Shoula.
In diverse landen

Incidentele financiële ondersteuning van oud collega’s

 

This post is also available in: English (Engels)