Benefietconcert voor het project ‘Perspectief achter Tralies’

Het 60 man tellende Barbershop koor Whale City Sound en het kwartet Done Deal verzorgden een benefietconcert.
De opbrengst van € 1000 was in zijn geheel voor Perspectief achter Tralies.
www.whalecitysound.nl
Het werd een fantastische voorstelling in de Schakel te Heerhugowaard, waarbij aan het slot ook de Sir Hugo Worthy Singers op het podium kwamen staan en er zo’n 100 man prachtig stond te zingen.
www.barbershopheerhugowaard.nl
Daarnaast waren er twee dansen te zien van de Boliviaanse dansgroep Bolivia Minka.
Informatie via www.ayni.nl of info@ayni.nl
Sponsoractie voor het project ‘Perspectief achter tralies’ in Cochabamba Bolivia
Elders in de de website staat voldoende informatie over het project ‘Perspectief achter Tralies’. Voor de sponsoractie van voorjaar 2003 ontvingen we veel geldelijke donaties en beloftes onze wervingsbrief door te sturen, maar ook een paar bijzondere bijdragen, die we hier speciaal willen noemen:
Nick, die met zijn 10 jaren in zijn eentje € 40 bijeenbracht door spulletjes op de rommelmarkt te verkopen.
De kinderen van basisschool Het Kompas, die een sponsorloop organiseerden en € 200 van de opbrengst voor het project bestemden.
Walter, die met zijn muzikale verhaal de feestelijke borrel aan het eind van de sponsoractie luister bij zette.
Anky Floris, die spontaan 10% van de opbrengst van haar boeken en beeld-haikus tijdens de actieperiode beschikbaar stelde en nog met een artikel in de krant voor extra publiciteit zorgde voor het Benefiet Concert.
Ans Koster, die zelf plantjes kweekte en vervolgens op de Koninginnemarkt verkocht en daar op de afsluitingsborrel nog mee door ging.
Nanné en Carolin die speciaal voor de actie het kinderboekje ‘Jamie’s Tuin’ schreven.
Kajs flyfishing organiseerde een masterclass vliegvisbinden.
Schoonheidssalon Grada van Welzen, die mijn wervingsbrief onder de aandacht van al haar klanten bracht.
Totale opbrengst € 2000.