Bijdrage Bibliotheekproject van de Blessed Children School te Ghana.
Hiervoor doneerden we eenmalig € 250. Ook met dit project kwamen we in contact via een vriendin van onze dochter, die in Ghana stage liep voor haar pedagogische opleiding.

Bevallingssimulator voor de Verpleegkundige Faculteit van de Katholieke Universiteit van Cochabamba in Bolivia
Tijdens een reis naar Bolivia voor vakantie en familiebezoek kwamen we in contact met de directrice van de Verpleegkundige Faculteit. In dergelijke landen is er altijd een enorm gebrek aan van alles en nog wat. Toen zij om steun vroeg voor haar afdeling aarzelden we niet een actie op touw te zetten om haar de zo fel begeerde bevallingssimulator te kunnen sturen. Daarnaast ontving zij een aantal professionele posters over de zwangerschap en de bevalling.
Kosten € 1100.