Een bijdrage voor onderwijs aan kinderen die geen schoolgeld konden betalen in Bangladesh via de Bengaalse NGO EEDA.
Wij ontvingen een aanvraag voor een aanbevelingsbrief voor een nieuw op te richten NGO in Bangladesh van Abdus Salam. Hij werkte, net als wij, jaren voor Terre des Hommes en werkt nu voor NGO Forum, een bedrijf voor drinkwater- en sanitairvoorzieningen op het platte land. Met deze aanbevelingsbrief kon hij zijn stichting officieel laten registreren. Veel Bengalen doen naast hun gewone baan charitatief werk. Abdus Salam wilde met zijn op te richten stichting kansarme kinderen onderwijs bieden. Hiervoor had hij in een dorpje buiten Dhaka onderwijzers bereid gevonden gratis een extra klas te draaien als de school ‘s middags uit was. Wij gaven hem de aanbeveling en een bijdrage van € 1000 voor de aanschaf van boeken, schriften e.d.
Rolstoelen actie van de Stichting Jabulani Kids Zimbabwe.
De actie leverde 10 rolstoelen op voor het rehabilitatie- en onderwijsproject voor gehandicapte kinderen van het King George VI Centrum in Bulawayo in Zimbabwe. Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.jabulanikids.nl

Een vriendin van onze dochter heeft haar stage voor fysiotherapie doorgebracht in het King George VI revalidatiecentrum in Zimbabwe. Hieruit ontstond de Stichting Jabulani Kids. Jabulani betekent blijdschap of vreugde, met als doel het werk van de mensen daar te ondersteunen. Onze bijdrage hieraan was € 500