Acties in 2006 voor Nepal
Een gasstel met gasfles voor Baje. Baje is de oude tuinman van Hotel Lake City – Pokhara Nepal. Zijn vrouw heeft astma en zij wonen in een huisje van 4m. Zij stookten op hout, hetgeen met de onstane rookontwikkeling erg slecht is voor de longen. Met een donatie van €  40 konden wij hem een gasstel met gasfles geven.
Boeken en schrijfmaterialen voor de kinderen van 2 weeshuizen in Nepal.
Stichting Perspective 3000 zorgt dat Maya, weduwe en de moeder van Sankar en Sabita het schoolgeld van haar kinderen kan betalen. Sabita is 14 jaar en Sankar 17. Zij moeten nog 2 schooljaren, om hun school af te maken. Kosten € 200 per jaar.
Binod kan met een lening van Stichting Perspective 3000 van € 1500 + een lening van Stichting Sanghimala van € 500 een eigen cybershop opzetten in Kathmandu Nepal.
De ouders van Asmita wonen in een klein dorp buiten Kathmandu. Zij ontvingen € 50 om een bio-gaz installatie te bouwen. Hiermee wordt gestart na het regenseizoen in oktober 2006.
Shanti heeft een lui oog. Zij is al 21 en het maakt haar kansen op de huwelijksmarkt klein. Zij moet nog één jaar naar school en Stichting Perspective 3000 heeft het op zich genomen dat zij daarna de benodigde oog operaties kan laten uitvoeren om haar oog recht te zetten. Eerste kosten waren slechts € 60.
Donaties 2006 voor Niger
Petit, de voormalige chauffeur van het DAHV-puttenproject van Care in Niger ontving een donatie van € 180 om het schoolgeld van zijn kinderen te kunnen betalen.
Ramo, kapster in Balleyara, Niger ontving van Stichting Perspective 3000 een donatie van € 180 waarmee zij de moeilijke periode vóór de volgende oogst kan overbruggen.