This post is also available in: Engels

Van het bestuur

Grote dank aan iedereen die het afgelopen jaar, ondanks Covid-19, onze stichting is blijven steunen.
Daar zijn allereerst de trouwe donoren, die soms al jaren een Sun Child naar school sturen.
Daar is ook Wilde Ganzen, die dit jaar 1 nieuw project én onze Covid-19 aktie goedkeurden.
Ook zijn er nieuwe fondsen te melden, die ons soms verrasten met een grotere bijdrage dan die we aangevraagd hadden.
Alle donaties zijn gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd waren en het geld is in alle gevallen ter plekke reeds uitgegeven of de werkzaamheden zijn in gang gezet.

We hebben dan ook een heleboel suksessen te melden dit jaar. Lees de volledige versie.
Bezoek vooral ook een de projecten pagina.

Elly en Mart wensen jullie een heel gezond 2021.