This post is also available in: Engels

Van onze PROJECTEN:

BANGLADESH:
COVID-19: Fase 1 € 15.000.
Het eerste deel van het geld voor de COVID 19 actie voor is op de rekening van RSC binnengekomen en zij zijn direct begonnen met fase 1 van het COVID-19 project.
72 gezinnen zijn erg blij met de hulp, die zij de komende maanden gaan ontvangen voor hun eerste levensbehoeften. Daarnaast krijgen zij eenmalig een groter bedrag om een kleine onderneming te starten of op een andere manier voor langere tijd een inkomen te vergaren. Alles bij elkaar heeft dit project een looptijd van bijna een jaar, omdat ze van RSC ook advies en raad krijgen bij de start, opzet en uitvoering van hun onderneming.
Fase 1 werd onder andere mogelijk gemaakt met donaties van onze vaste donoren en Wilde Ganzen.

COVID 19: Fase 2 € 7.500.
Intussen is ook alles rond voor fase 2, waarbij nog eens 39 gezinnen zullen profiteren van de extra hulp. Fase 2 werd mogelijk gemaakt met donaties van Stichting Jong en Wilde Ganzen.

SCSP: € 4.000.
Wij hebben inmiddels de door Covid-19 vertraagde rapportage van onze Sun Children binnen en deze doorgestuurd naar onze donoren. Op een enkeling na is iedereen over en krijgen ze begeleiding op afstand. Alleen voor klas 11 van Rikta en Sajib weten we het nog niet omdat die scholen nog gesloten zijn. Sajib is in ieder geval geslaagd en Rikta doet trouw haar huiswerk.
Wij hebben het bedrag  voor een half jaar schoolgeld weer overgemaakt + de bijbehorende bonussen voor de meisjes die na de basisschool mogen doorleren.

NEPAL:
ACTIVITEITENHAL voor de Sathya Uddhyan School. Doel € 28.197.
Gerealiseerd per juli 2020.
Het geld voor de Activiteitenhal is naar de Sathya Uddhyan School overgemaakt. Voor zover wij weten gaat de bouw van start zodra het regenseizoen in september afgelopen is. Rashmi heeft weer alle gegevens aan WG doorgegeven.

BOLIVIA:
La Aldea Cristo Rey € 20.000
We hebben intussen een overeenkomst met Wilde Ganzen gerealiseerd voor dit project.
Dit mede omdat er zeer uitgebreide goede informatie kwam vanuit Bolivia, die alle vragen van Wilde Ganzen naar tevredenheid hebben beantwoord. We zijn druk bezig met de wervingsactiviteiten om ook dit project met succes te kunnen starten. De actie die nu op de rit staat is een sponsorloop op 6 september. Daarnaast zijn nog diverse fondsen aangeschreven. We gokken er op dat we het geld in september bij elkaar hebben.

Van het BESTUUR:
Het bestuur kan vanwege COVID 19 nog even niet bij elkaar komen. Vandaar dat Mart en Elly maandelijks samen vergaderen en de notulen met de andere bestuursleden delen.
1. We laten een roll up banner voor P3M maken, die we bij evenementen kunnen gebruiken.
2. 6 september is er een sponsoractie, georganiseerd door Pepijn. De opbrengst is voor  Bolivia. Kijk hiervoor op onze actiepagina.
3. Jaap, die nu met veel enthousiasme de website bijhoudt, heeft erin toegestemd ons bestuur te komen versterken. Uiteraard zijn we daar heel blij mee.