This post is also available in: Engels

BANGLADESH

AFAS Foundation:

Bij de AFAS Foundation dienden we in december 2018 ons bonusprogramma voor meisjes in Bangladesh in voor sponsoring. Onze kleindochter Ambia maakte er een mooie projectaanvraag van en binnen 2 weken kregen we al een positief antwoord van AFAS. Het totale bedrag dat we voor 2019 nodig hebben € 4.749,- staat al op onze rekening.

Het gaat intussen om 17 meisjes, waarvan er vier nu naar klas 11 gaan. Dat is € 660,- duurder is dan de normale bijdrage. In maart, als we het project bezoeken zullen we uitgebreid met alle meisjes praten en een mooie reportage voor de AFAS Foundation maken.

TRAININGEN:

Maart staat in het teken van de trainingen in Bangladesh. Er zijn er 4 voor Elly:

  • Hygiene voor medewerkers van 6 verschillende organisaties die met gehandicapte kinderen werken in Mymensingh en Dinajpur. Stichting PhySci deed namens deze organisaties het verzoek om de training.
  • Daarnaast een drietal lessen in hygiene voor de stationskinderen. Dit zijn een 50-tal kinderen tussen 4 en 13 jaar uit de sloppenwijken, die een paar keer per week opgevangen worden in een gebouwtje nabij het station [vanbdaar de naam.
  • Vervolgens een training voor de adolescenten van het Sun Child Home van RSC in Dhaka.
  • Tenslotte een training voor de Group Organizors en vrouwelijke tutors in het SCSP in Shoula

Mart geeft simultaan training in Lokale Fondsenwerving voor dezelfde organisaties in Mymensingh en voor RSC in Dhaka, bij hun hoofdkantoor.

BIBLIOTHEEK KALAIYA

De aanvraag voor een bibliotheekgebouw met computerlokaal was al een tijdje binnen. Intussen hebben we Stichting Zijn bereid gevonden om dit te financieren. RSC heeft intussen de officiele eigendomspapieren van de grond, waar het gebouw op komt.

NEPAL

De Sathya Uddhyan School en het Hostel zijn klaar. We hebben met Rashmi afgesproken, dat zij eerst het nodige onderhoud dat al aan de gebouwen en het terrein nodig is, gaat doen. Daarna mag zij een vervolgaanvraag doen voor een activiteitenhal.
De kinderen spelen nu in kleine groepjes in hun slaapzalen en eten buiten onder een open afdak. In een Aktiviteitenhal kunnen zij gezamenlijk eten en gezamenlijke activiteiten ontplooien.

De Nepalese Benefiet diners gaan we voor dit doel inzetten.

NEDERLAND

FONDSEN WERVEN bij:
Intussen zitten we in Nederland ook niet stil.

AFAS Foundation, gaat voor 2019 het Bonusprogramma voor meisjes in Bangladesh sponsoren

ST ZIJN, gaat de bibliotheek in Bangladesh bouwen samen met RSC
WILDE GANZEN, hier loop teen aanvraag voor medefinanciering. We gaan in maart alle door hen gevraagde informatie verzamelen.
FINANCIEEL JAARVERSLAG, staat intussen elders op deze website.

VOORBEREIDING TRAININGEN, zijn bijna afgerond. Ons vertrek is dan ook al snel. In de volgende nieuwsbrief een verslag hierover

PODIUMBEESTEN, We schreven eerder al over een grote Zomeractie. De datum is nu gepland op zaterdag 24 augustus. We inventariseren wie zijn huis beschikbaar heeft gesteld en welke activiteit daar gaat plaats vinden. Vervolgens gaan we flyeren en we hopen op een grote opkomst. Wordt vervolgd.