This post is also available in: Engels

Podiumbeesten

Op 24 augustus hebben we een erg succesvolle actie gevoerd. Floortje, een enthousiaste jonge vrouw, die bij ons in de straat woont, wilde iets organiseren voor een goed doel. Al wonen we op opeenvolgende huisnummers, zij op 56 en wij op 57, we zijn geen buren.  Haar moeder nam deel aan verschillende van onze Nepalese workshops/diners en stelde Perspectief 3000 voor als goed doel.

Floortjes idee was om een straatfestival met de naam “Podiumbeesten”, te organiseren met een groep getalenteerde vrienden.

Direct nadat we met elkaar in contact kwamen, zaten we midden in de voorbereidingen. Posters en flyers maken. Kranten benaderen, artiesten zoeken, mensen uit de straat vragen hun huiskamers ter beschikking te stellen en tweede hands kleding verzamelen voor de verkoop. Een aantal buren reageerde direct enthousiast op het idee, evenals artiesten en zo konden we een gevarieerd programma voor de avond neerzetten.

In de verschillende huizen werden de meubels aan de kant geschoven en konden bezoekers genieten van theater, dans, poëzie, muziek en een fototentoonstelling. Daarnaast waren er workshops twirlen en handletteren en kon je een voetreflex of shiatsu massage uitproberen. Omdat het goed weer was, konden veel activiteiten buiten plaatsvinden; in de tuin of op de oprit. Voor een passe-partout van € 10,- konden bezoekers een keuze maken uit de aangeboden activiteiten. Ook de georganiseerde loterij, met prijsjes uit Nepal en Bangladesh vond gretig aftrek.

De opbrengst van de actie komt in zijn geheel ten goede aan kinderen die door Perspectief 3000 worden gesteund. Het bedrag van € 1.500,-, dat is opgehaald wordt gelijkelijk over de projecten in Nepal en Bangladesh verdeeld.

Nepal, activiteitenhal

In Nepal steunen we de Sathya Uddhyan School voor kansarme kinderen. Nadat we hen geholpen hebben met de herbouw van hun school en hostel, die door de aardbevingen van 2015 waren verwoest, willen ze nu graag een aktiviteitenhal. Daar kunnen de kinderen gezamenlijk eten en ontspanningsaktiviteiten doen. We wachten nog op de definitieve begroting, waarna we besluiten hoe groot onze bijdrage hieraan zal zijn.

Bangladesh, Bibliotheekboeken

In Bangladesh is RSC een bibliotheek aan het bouwen voor hun Sun Child Sponsorship Programma. Onze bijdrage hieraan is de aanschaf van meer leesboeken voor kinderen.

Aan het gebouw wordt hard gewerkt. De fundering is klaar en de begane grond, waar de bibliotheek en een computer-training centrum moet komen, begint vorm te krijgen. De bibliotheek is onderdeel van een groter gebouw, met een oogkliniek op de eerste verdieping en kantoren en trainingsruimtes op de andere verdiepingen.

Lokale fondswerving (vervolg)

In maart startte Mart een training voor lokale fondsenwerving op locaties in Mymensingh en Dhaka bij het RSC kantoor. Wij hebben onze actie Podiumbeesten met hen gedeeld en hen het resultaat laten weten. Nu willen we ook graag weten wat zij intussen hebben bedacht en bereikt.

Hygiëne en adolescenten training (vervolg)

In Mymensingh hebben de lokale trainees de geleerde lessen herhaald met de moeders van hun dagcentra  Het laatste nieuws is dat de moeders nu weer andere moeders aan het trainen zijn. Deze manier van doorgeven helpt om de lessen levend te houden.

In Shoula bij het Sun Child Sponsorship Program, hebben de trainees hun lessen ook herhaald in alle bijlesgroepen. Zij hebben bovendien een klein tentamen gehad en ik zit te wachten op de resultaten.

Shoula, Sun Children

Aan het begin van het kalenderjaar, tevens start van het Bengaalse schooljaar, hadden wij 29 gesponsorde Sun Children, waarvan 22 in het voortgezet onderwijs. Intussen zijn er van die kinderen 2 getrouwd, waardoor zij geen sponsoring meer ontvangen. In 1 geval sponsorden wij 2 meisjes uit hetzelfde gezin. Dit meisje is, door het huwelijk van haar zus, ook haar sponsoring kwijt.

Daarnaast bleken 3 kinderen niet meer gemotiveerd te zijn om naar school te gaan, waarna wij ook daarvan de sponsoring stopten, Om het aantal gesponsorde kinderen op peil te houden besloten we 5 nieuwe meisjes te gaan sponsoren, die alle 5 naar de 1ste klas gegaan waren. Dit brengt het aantal gesponsorde Sun Children op 27, waarvan er 17 in het voortgezet onderwijs zitten. Slechts 1 hiervan zit nu in klas 11.