This post is also available in: Engels

Sun Child Sponsorship Program

 

Stuur een kind naar school

Sinds 2010 sponsoren we een aantal kinderen van dit project van RSC. Het is een gemengde groep kinderen tussen 6 en 17 jaar. Zij komen van arme families in het Patuakhali District in het zuiden van Bangladesh en kunnen dankzij onze sponsoring naar school gaan. Elk kind krijgt bijles om het met het huiswerk te helpen. Hun moeders zitten in een spaargroep, waar ze ook advies krijgen in het starten van een kleine ondernemingmet mikro-krediet. Ook lessen in hygiene en opvoeding zijn hier een onderdeel van. We ontvangen twee keer per jaar een rapportage, die we vervolgens weer met onze donoren delen. Perspective 3000 heeft de groep tutors twee keer getrained en gaven ook adviezen aan het veldkantoor. We startten een bibliotheekje en computerlessen, die sindsdien door RSC gerund worden.

De kosten om een Sun Child naar school te sturen zijn € 144,- per jaar [of € 12, – per maand] en we vragen een donor om ‘hun’ sponsorkind zo mogelijk gedurende de 5 jaar, die de basisschool in Bangladesh duurt, te blijven sponsoren.

Periodieke gift of schenking:
Giften of een Schenking aan stichtingen zijn in principe “aftrekbaar van de belasting” als persoonsgebonden aftrek. Dat wil zeggen met een minimum van 1 % en een maximum van 10% van het inkomen.
Maar voor vaste donateurs maakt de belastingdienst het mogelijk om een gift of schenkingen volledig aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen.

Dit kan als aan het volgende voldaan wordt:

  • De schenker gaat een verplichting voor tenminste 5 jaar aan.
  • De schenker en de stichting leggen dit vast in een schriftelijke overeenkomst.

Laten we als voorbeeld de jaarlijkse sponsoring van € 144,- van een “Sun Child” in Bangladesh nemen.
Als u in tarief 1 van 32% valt, krijgt u via deze mogelijkheid 32% van € 144,- is € 46,- terug.
Op die manier wordt doneren nog leuker.

Donor worden met een ANBI-overeenkomst kan je hier regelen.