DECEMBER 2018

NEPAL

Sathya Uddhyan School

Rashmi Kafle heeft heel wat werk verzet sinds we haar afgelopen jaar bezochten. Toen moest de verstevigingsmuur nog gebouwd worden en ook waren de 2 geplande gebouwen voor het hostel van de kinderen er nog niet.
Intussen zijn ze klaar en zijn, tijdens ons verblijf in november, in gebruik genomen. We Hebben gelijk, samen met haar, de balans opgemaakt voor een uitgebreid financieel en foto-verslag van het project voor St. Wilde Ganzen.
We kwamen er al achter dat er nog aan twee voorwaarden voldaan moest worden. Dat is de ID-kaart voor de kinderen en de training voor de ouders. Die ID kaart is er voor ons vertrek en de training voor ouders snappen we, want je kunt niet alles tegelijk, maar we willen er toch op aandringen dat daar nu een planning voor komt. Het lastige is, dat veel ouders terug zijn gegaan naar hun dorp en als keuterboertje werken of als dagloner. Dat maakt ze moeilijker bereikbaar.

We hebben voorgesteld om of bij het ophalen van de kinderen, of bij het terugbrengen na grotere vakanties een maaltijd en happening met educatieve lessen te koppelen. De volgende keer dat we in Nepal zijn moeten er een paar geweest zijn en we gaan het zo plannen dat wij ook bij een dergelijke bijeenkomst zijn.


Wederom hebben we een korte training gedaan voor de juffen en de kinderen. Er zijn een paar nieuwe juffen bij. Een juf voor grade 5, daar was vorig jaar een vacature voor en twee voor bijlessen in de middag. Het was weer een uitdaging om te zien in hoeverre de hygienelessen van vorig jaar zijn geimplementeerd. Degenen die al eerder getrained waren, deden het goed, maar ze hadden de nieuwe juffen niet of nauwelijks ingewerkt. Dat blijft een puntje. Ook was Rashmi er zelf deze keer niet bij en dat is lastig afspraken maken.

We hebben ons deze keer bezig gehouden met edukatieve spelletjes. Ik heb wat ideeen uit Nederland meegenomen en die toepasbaar gemaakt voor Nepal. Kopieren en lamineren en je hebt weer een nieuw spel. Tekeningen voor kleuters, boekjes lezen op een speelse manier. Spellen als KUB en elastieken. Verder heb ik een paar hygienelessen uitgewerkt als poppenkastshow. Zo herhaal je iets, maar op een nieuwe manier. Een nieuwe toevoeging is ook Stop=Stop, een anti-pest projectje. Het is goed ontvangen.

Developed Nepal.

Als vingeroefening is Mart met Bishal door het internetprogramma gegaan van St. Wilde Ganzen voor het werven van lokale fondsen.
Vandaag had ik een geweldige opkikker. Onze webmaster is al een tijdje geleden gestopt. Hij kon het er niet meer bij doen.Mart zou het overnemen, maar heeft te weinig tijd. Vandaar ons achterstallig onderhoud aan de site. Nu biedt Alina, de zus van Bishal, waar we altijd logeren, aan me te helpen. Zij is een website-bouwer en bovendien vrijwilligster bij Developed Nepal!!! Ik ben superblij!
 

SGCP [Self-help Group CerebralPalsy]

Met een paar mensen van kantoor heeft Mart een 3-tal sessies gedaan om ook hen te motiveren voor het werven van lokalefondsen. Dit project is bijna geheel afhankelijk van buitenlands geld en het wordt steeds moeilijker om die te krijgen, niet in de laatste plaats omdat de rapportage nogal eens op zich laat wachten. Zie je weer hoe belangrijk het is om te rapporteren.
 

BANGLADESH

Sun Child Sponsorship Program

Er is een kort verslag binnen van de via P3M gesponsorde kinderen. Dat zijn er nu 26, waarvan er nog 3 op het basisonderwijs zitten. Twee daarvan doen dit jaar examen en een is een jaar teruggezet. We blijven ons inzetten zodat ze alledrie i.i.g. de basisschool afmaken, want het zijn alledrie langzame leerlingen. De overige 23 zitten respectievelijk in klas 6 t/m 10. Daarvan zijn 17 meisjes, die voor het Bonusprogramma in aanmerking komen, waarvan 4 in klas 10. Zij doen dit jaar eindexamen middelbare school en we hebben al gevraagd of ze door willen leren voor klas 11 en 12. Zo ja, dan willen we ook dat als P3M blijven sponsoren. De kosten zijn dan wel een stuk hoger, nl. € 800 per jaar. Halen ze dat dan zouden ze een beroep kunnen kiezen of door kunnen stromen naar de Universiteit.

We maken ook een uitzondering voor een jongen die in klas 10 zit, omdat hij uit een extreem arme familie komt. Vlak voor het ter presse gaan van dit bericht ontvingen we dat een van de meisjes was uitgehuwelijkt. Zij zat in klas 9 en is net 15 geworden. Jammer, want voor P3M houdt het dan op. Zij valt vanaf nu onder de verantwoording van haar echtgenoot.

Aanvraag Bibliotheek project.

Vorig jaar reeds ontvingen we het verzoek voor een bibliotheekgebouw, annex kantoren en oogkliniek voor Kalayia, in het district van het SCSP. Deze bieb zou, behalve de kinderen van het project, ook kinderen van andere scholen en in de toekomst ook volwassenen kunnen bedienen.
Het was een grote aanvraag, dus we konden nie teen, twee, drie een goede sponsor vinden. Intussen lijken we die gevonden tehebben. Er is een eerste gesprek geweest met P3M en ook een gesprek met RSC van het SCSP in Bangladesh. Er zijn nog wat aanpassingen nodig in het plan. Zo zijn de eigendomspapieren van het bouwterrein nog niet overgedragen aan RSC en was er nog geen toegang gepland voor gehandicapten. Als alles goed gaat bezoeken we in maart 2019 het bouwterrein, samen met de sponsor. De bouw zou daarna infases gerealiseerd moeten worden. Natuurlijk wordt er van P3M ook een bijdrage gevraagd. Wij willen ons met name hard maken voor de fundering en de bibliotheek. Daarna zien we wel verder. We hebben St. Wilde Ganzen ook gevraagd of dit project in aanmerking komt voor hun bijdrage. Spannend nog allemaal.

St Psychi

Deze stichting geeft in Bangladesh training aan fysiotherapeuten voor een project voor gehandicapte kinderen. Zij willen uitbreiden, maar het wordt steeds moeilijker om buitenlandse fondsen te vinden voor de voortgang en de dagelijkse kosten van een dergelijk project. St Psychi heeft ons gevraagd een training te verzorgen die erop gericht is lokaal fondsen aan te boren, waarmee de continuiteit gewaarborgd kan worden. Wij gebruiken hiervoor materiaal dat St. Wilde Ganzen gratis ter beschikking heeft op internet. We houden hen op de hoogte van de vorderingen hiermee.

NEDERLAND

Bestuursvergadering

Onze jaarlijkse bestuursvergadering vond dit jaar plaats in Hemelum op 21 augustus. Naast uitwisselen van projectnieuws bleken onze financien goed op orde te zijn. Ook de Nepalese benefietdiners vonden gretige aftrek en waren, samen met wat grote donaties genoeg om de Sathya Uddhyan School te herbouwen. Voor 2019 staan er weer nieuwe etentjes gepland en er komt een grote buurtaktie in de zomer in Alkmaar met als goeddoel P3M. Conclusie, we zijn lekker bezig.

Zomeraktie 2019

Het heet Podiumbeesten en is al eens georganiseerd door een enthousiaste dame in onze straat. Het wordt een medly van theater, zang, dans en muziek. Bovendien komen er kinderaktiviteiten en hapjes. Allemaal met behulp van mensen uit de straat die voor deze gelegenheid hun huis openstellen. We gaan flyeren en er komt een lotery. De opbrengst is voor P3M.

Nepalese Benefiet Etentjes

Er waren er 10 dit jaar. Buiten de schoolvakanties om elke maand een keer. Goed voor een opbrengst van  € 3.390,-. In totaal aten we de afgelopen jaren voor zo’n € 11.254,-bij elkaar.
Vanaf januari kunnen er weer etentjes gepland worden. De eerste is waarschijnlijk voor de hockeyclub in Geleen. Voor als jij ook een etentje of kookworkshop wilt organiseren, kijk dan bij akties voor details.

This post is also available in: enEnglish (Engels)