Nepal

1. Sathya Uddhyan School

De aardbevingen van maart en april 2015 in Nepal.

In mei 2015 werd de wereld opgeschrikt door een een grote aardbeving in Nepal. Daardoor raakte de Sathya Uddhyan Residential School van Rashmi Kafle haar onderkomen kwijt. De 40 leerlingen sliepen onder tafels buiten in de tuin. P3M besloot toen om actie te gaan voeren om deze kinderen aan een nieuw onderkomen te helpen.

De grond: € 17.500,-

Rashmi’s droom was ooit een eigen school te hebben en daarvoor had zij dat voorjaar al een stukje grond gekocht. Dat was te klein, dus stuurden we eerst geld voor een extra stuk grond, zodat zij kon starten het bouwrijp te maken.
Het terrein is net een grote taartpunt, met steile hellingen waar eerst terrassen op gemaakt moesten worden. Op elk terras kwam vervolgens een van de gebouwen te staan.
Met bouwtekeningen en het verhaal dienden we het project in bij Wilde Ganzen en kregen een samenwerkingscontract. Dat betekent dat Wilde Ganzen 50% toevoegt aan de bedragen die wij voor het project bijeen krijgen.

Samen met Wilde Ganzen herbouwden wij zo de Sathya Uddhyan school in Nepal.

De school: € 24.300,-

In november 2015 kregen we de financiering voor de bouw van de school rond dankzij de vele mensen die ons sponsorden. We gingen naar Nepal om te kijken hoever de voorbereiding intussen gevorderd was en om alles goed door te spreken. De bouw bleek toen voor driekwart klaar.
In maart 2016 was de school klaar, maar konden de kinderen er nog niet blijven slapen. Als noodoplossing kon slecht de helft van de kinderen er zijn en gebruikten ze een van de klaslokalen als slaapzaal, zodat zij in ieder geval weer les konden krijgen. We gaven we een training interactief lesgeven en hygiëne voor de 6 leerkrachten van de Sathya Uddhyan School. Ook 4 leerkrachten van 2 regerings-basisscholen in de buurt sloten zich daarbij aan.

Het hostel: € 30,600,- en de verstevigingsmuur: € 8.000,-

In oktober 2017 hadden we het geld bijeen voor de bouw van het hostel.
In november 2018 bezochten we de school weer. Er zijn nu twee schoolgebouwen met 7 klassen gerealiseerd. De 7de klas dient als bibliotheek en bijles klas. Rashmi heeft een kantoortje. Er staan twee hostelgebouwen, een voor jongens met een max. capaciteit van 24 kinderen en een voor meisjes, met een max capaciteit voor 14 meisjes. Daar is ook een kamer voor Rashmi. Verder is er een keukengebouwtje, gerealiseerd met geld van Jhawalakhel Football Club. Zij hadden het geld weer van donoren vanuit Nederland. Tenslotte is er ook een grote steunmuur gebouwd, om erosie te voorkomen
De sanitaire ruimtes realiseerden we met hulp van Stichting Jong.

De activiteitenhal: € 10.000,-

Rashmi’s laatste wens voor haar school is een zogenaamde activiteitenthal. Hier kunnen de kinderen spelen, lezen, tv kijken en samen eten. Ook kunnen hier in de toekomst de ouderbijeenkomsten weer plaatsvinden. Dat is door de bouwwerkzaamheden in het slop geraakt.
Wij hebben besloten dat deze aula er ook bij hoort. Zonder dat eten de kinderen in groepjes buiten onder een afdak.

2.Developed Nepal 

Developed Nepal is een jonge Nepalese NGO, opgericht door studenten en net afgestudeerden, die zich vrijwillig inzetten om te helpen na de aardbevingen van 2015.
Wij trainen de vrijwilligers hiervan in het geven van lessen in hygiene op basisscholen. De uitdaging is deze goedopgeleide vrijwilligers te leren hun lessen aan te passen aan het nivo van de kinderen die zij iets willen leren.
We zijn met hen een samenwerking aangegaan als adviseur, om hen te helpen bij de organisatorische opbouw en zij zijn enthousiast aan het werk gegaan.
Nadat we de activiteiten van 2016 geëvalueerd hadden, besloten we hen met een jaarlijkse bijdrage van € 500,- voor organisatorische kosten te steunen.
In 2018 hebben ze van ons een introductieworkshop gehad in lokale fondsenwerving, iets waar ze w.s. goed mee uit de voeten kunnen.

Bangladesh

3. Sun Child Sponsorship Program

Het project: €144, – per schoolkind per schooljaar

Sinds 2010 sponsoren wij een aantal kinderen van dit project van Right & Sight for Children [RSC]. Het is een gemengde groep kinderen van 6 t/m 17 jaar. Zij komen van arme gezinnen uit Patuakhali, in het zuiden van Bangladesh en kunnen door onze ondersteuning naar school. Daarnaast zit elk kind in een bijlesgroep om hen met het huiswerk te helpen. Hun moeders zitten in een spaargroep, waar zij naast sparen, ook advies krijgen over het opzetten van micro-krediet bedrijfjes. Verder krijgen zij les in hygiene en opvoeding.Twee keer gaven we er een training voor de kinderen en hun tutors. We hebben RSC ook gehoplen een bibliotheek en computerlessen op te starten.

Eerste groep van 23 gesponsorde kinderen in 2010

Toen we dit project in 2010 bezochten waren we zo enthousiast, dat we spontaan een groep kinderen naar school wilden sturen. Dat werden 23 kinderen van verschillende leeftijden. In 2011 waren we er voor een eerste hygiene training. Het project liep goed en het veldkantoor functioneerde redelijk. We zegden spontaan toe een kleuterklas naar school te willen sturen.

Een hele kleuterklas van 29 kinderen naar de basisschool vanaf 2012

Thuisgekomen stuurden we een mail rond met de vraag wie ons wilde helpen dat te realiseren. De vraag was een sponsoring voor de vijfjarige basisschool. Daarop kwamen meer dan voldoende entousiaste reacties binnen.
Intussen zitten de kinderen die kunnen en mogen doorleren in het voortgezet onderwijs en worden nog steeds door hun donor gesponsord. Het aantal is wat geslonken, omdat in de loop der jaren een aantal kinderen verhuisd is en een aantal na de basisschool is gestopt.

Bonusprogramma van € 60,- naar € 70,- enzovoorts

Om de meisjes langer op school te houden bedachten wij een bonusprogramma. Hierbij ontvangen de ouders van een meisje na elk goed doorlopen schooljaar in het voortgezet onderwijs een bedrag in cash. Na klas 6, € 60,-, na klas 7, € 70,- enzovoorts. Cash is schaars bij de arme vissers en dagloners, dus zeer welkom. Meisjes die doorleren verhogen hun kansen op de arbeidsmarkt en trouwen vaak later. Officieel is de huwbare leeftijd vastgesteld op 18 jaar, maar veel meisjes worden door hun arme ouders uitgehuwelijkt als ze jonger zijn, soms pas 13. Tot nu toe lijkt dat bonusprogramma goed te werken. De ouders worden door het veldkantoor gestimuleerd die extra cash om te zetten in iets wat het gezins-inkomen verder verhoogd. Vaak is dat een kalf, geiten of eenden. Soms huren ze een stukje land dat ze kunnen bewerken.
In 2018 sponsoren we 9 meisjes in klas 7, een in klas 8, 2 in klas 9 en 4 in klas 10. In klas 10 doen ze eindexamen middelbare school. Als ze doorgaan in klas 11 en 12 moeten ze € 800,- schoolgeld per jaar betalen. Voor 2019 gaat AFAS dit programma sponsoren! Na klas 12 kunnen ze naar het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. Dat zou fantastisch zijn.

Bibliotheek voor dorpskinderen

Met hulp van Stichting ZIJN gaat RSC in Kalayia, centraal gelegen in het door hen gerund project SCSP, een Bibliotheek bouwen. Dit is een mooie uitbreiding van de door hen in 2014 opgezette kleine bibliotheek in Shoula en de door hen gerunde mobiele bibliotheek voor schoolkinderen in de regio.

This post is also available in: English (Engels)