add content here

add content here

 

Acties 2010

In Nepal en andere projectlanden laten we onze voetafdrukken achter
NEPAL: € 150 voor Internet voor Bishal Shrestha
We hebben voor Bishal nog een extra paar maanden internetverbinding betaald, waardoor de totale bijdrage in 2010 met € 25 verhoogd is. Het Internet draait goed en als er vrijwilligers in het guesthouse verblijven maken ze inderdaad gebruik van deze mogelijkheid. Bishal doet maandelijks verslag.

NEPAL: € 407 bijdrage voor uitzending vrijwilligers
Mart en Elly vertrokken als vrijwilligers ‘pur sang’ om zich bijna 5 maanden in te zetten voor SGCP en BCS in Nepal. Zoals afgesproken werd een deel hiervan door de stichting betaald. In 2010 is uiteindelijk bovengenoemd bedrag bijgedragen.

SRI LANKA: € 907 te verwachten bijdrage voor uitzending vrijwilligers
Mart krijgt de meeste kosten terug van VSO, maar Elly moet alles voorschieten. Als zij in Sri Lanka ook voor VSO gaat werken kan zij ook een groot deel van deze uitgaven declareren. Als zij voor een lokale organisatie gaat werken of zelf activiteiten ontplooit niet en worden deze kosten door Perspective 3000 betaald. Het gaat voornamelijk om ticket en medische kosten. Zodra dit bekend is wordt het in dit overzicht verwerkt. Het vertrek naar Sri Lanka is voor onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. vertraging in het verkrijgen van een werkvergunning voor Mart.

Wij werken samen met Salam en andere partners

BANGLADESH: € 1.300 voor een ½ jaar sponsoring van 23 Sun Children.
In februari 2010 besloten we het werk van DCI [Distressed Children International], een NGO waarbij onze vriend Salam betrokken is, te sponsoren. DCI heeft zijn basis in de USA, maar werkt via de lokale NGO RSC [Right and Sight for Children]. We tekenden een overeenkomst met hen om gedurende 5 jaar 23 kinderen te sponsoren [ruwweg een klas]. Hiervan hebben 3 kinderen een verstandelijke beperking. De bijdrages zijn 1 x per half jaar. De eerste halfjaarlijkse bijdrage werd gestort in december, bedoeld voor het 1ste halfjaar 2011. We verwachten de lijst met geselecteerde kinderen in het voorjaar. Afhankelijk van de rapportage besluiten we elk jaar of we hiermee doorgaan.

 

NIGERIA: € 1.000 voor Sunday’s studie voor ‘small business advisor’
Sunday’s heeft zijn studie afgerond. Hij hoeft alleen zijn formaliteiten nog af te ronden. Hij bedankte ons met de mededeling dat doordat Perspective 3000 ervoor gezorgd heeft dat hij geen geldzorgen had, hem een gelukkig man gemaakt heeft. Hij gaat nu een jaar ‘sociale dienstplicht’ doen, verplicht voor Nigeriaanse afgestudeerden. We hebben hem hiervoor met Charilove in contact gebracht, omdat die zo iemand goed zouden kunnen gebruiken. We zijn benieuwd of dat gaat lukken.
Hij vertelde heel trots dat hij de 1ste in zijn familie was die een Universitaire studie heeft afgerond.

NIGERIA: € 550 voor Dan Funlani’s studie ‘Chemical Engeneering’
Anders dan in het vorige verslag is aangegeven, hebben we Danfulani een herkansing gegeven. Na ons besluit om onze bijdrage te stoppen is hij zo geschrokken, dat hij ons wel alle gevraagde informatie stuurde.
Hij zit nu in het 2de jaar van zijn studie Chemisch Ingenieur. Zijn financiele verslagen blijven summier en hij voert teveel kosten op voor levensonderhoud, kleding en kopieren. Dit weten we omdat wij de prijzen in Nigeria zelf heel goed kennen.
We hebben daarom besloten om hem een beperkte studietoelage te geven, om hem toch de kans te geven om zijn studie af te maken. We financieren nu alleen de kosten die direct gelieerd zijn aan zijn studie: boeken, kamer en collegegeld. De overige kosten moet hij zelf verdienen met de bijbaantjes die hij heeft. We ontvangen nu regelmatig berichtjes en ontvingen de resultaten van zijn 1ste studiejaar, die goed genoeg zijn om door te gaan.

NIGER: € 300 voor 2 oud medewerkers van het DAHV project
We bleven ook dit jaar onze vrienden in Niger sponsoren. Een van hen is onze oude buurvrouw, die naast zichzelf ook haar kinderen en kleinkinderen moet onderhouden. De 2de is de vroegere chauffeur, die een groot gezin heeft en momenteel zonder werk zit.

 

 

Acties 2008

NIGERIA
1 . INTERNET EN INTERNETCAFE
Doel van dit project is om de mensen van Ossiomo een eigen internetcafé te geven. Dit zou het dorp een stuk verder in ontwikkeling helpen en veel voor de jeugd betekenen.
De internetverbinding werd al in januari 2007 gerealiseerd, maar is sinds augustus buiten werking en de reparatie heeft tot eind oktober op zich laten wachten. (Nigeriaanse service!)
Het café is in wording. We hebben een gebouwtje opgeknapt, dat binnen de omheining van het klooster van de Daughters of Charity staat. Muren, dak, raampartijen en beveiliging zijn gemaakt en versterkt. Alles is gesausd en er is een toilet geïnstalleerd. Het buitenplaatsje is ommuurd en het café heeft een eigen in/uitgang gekregen.
Het meubilair is deels aangeschaft, de computers en server zijn geïnstalleerd en het wachten is op de aansluiting. Ook de Invertor, het accusysteem om het café langer open te kunnen houden is aangekomen en geïnstalleerd. Het internetcafé is tot nu toe gefinancierd met hulp van:
PROCURA, Stichting Perspectief 3000 / CO Foundation met verdubbeling door IMPULSIS.
De invertor is door de Australische Ambassade en PROCURA bekostigd.
2. JEUGDHONK EN DORPSHUIS
Oorspronkelijk zou het internetcafé een onderdeel van het jeugdhonk worden, maar uit veiligheidsoverwegingen is het nu een apart gebouw. De jeugd had net een dans/theatergroep gevormd toen we kwamen, maar repeteerden in de voorhal van de kerk. Ze zijn enthousiast en komen bijna elke zondag bij elkaar om te vergaderen en te oefenen. Ze hebben al een paar succesvolle voorstellingen gegeven. Hun grote wens was/is een eigen ruimte.
Er staan veel gebouwen leeg in Ossiomo. Zonde vonden wij en dus hebben we samen met de jeugd aan de Daughters of Charity gevraagd of we een van hun niet gebruikte gebouwen mochten opknappen. Voor de jeugd zijn we de laatste grote actie van Stichting Perspectief 3000 via CO Foundation begonnen in maart 2007 en hiervoor hebben we de verdubbeling van IMPULSIS gekregen.
Het gebouw is het oudemannenhuis, dat het “Father Coleman House” heet. Dak en plafond bleken te slecht voor simpel opknappen, zoals het plan was, en zijn nu met extra geld van de Nederlandse Ambassade vernieuwd. We zien er persoonlijk op toe dat jullie belastinggeld goed besteed wordt!! Alle andere kosten worden betaald met geld van:
PROCURA, Stichting Perspectief 3000 / CO Foundation met verdubbeling door IMPULSIS.
Zo is de veranda opgeknapt, is er electriciteit aangelegd en hebben ze een podium en kleedruimte gebouwd. Onze eigen timmerman uit Ossiomo is druk met het maken van bankjes. Er is al een tafeltennistafel en we kopen binnenkort nog een kast om de spellen, die ook al klaar liggen in op te bergen. We hebben ook een heleboel leesboeken verzameld en zo kan er ook een kleine bibliotheek ingericht worden.
De jeugd had de regie voor een feestelijke opening op 2 november. de invalideopgang was op tijd klaar, want de bejaarden van de WEAK HOME, dat tegenover dit gebouw ligt zullen de eregasten zijn.
Ze volgen alle activiteiten in hun vroegere huis op de voet en zijn zeer geïnteresseerd.
De elders van Ossiomo hebben ons in juli laten komen om op een van hun vergaderingen uit te leggen wat we toch aan het doen waren. Zij zitten in een half af gebouwtje en vroegen of ze ook in het nieuwe gebouw mochten vergaderen. Zo krijgt het oorspronkelijke Jeugdhonk straks steeds meer de functie van een echt dorpshuis. Een goede ontwikkeling vonden wij.
Het Jeugdhonk/Dorpshuis is tot nu toe gefinancierd met hulp van:
PROCURA, Stichting Perspectief 3000 / CO Foundation met verdubbeling van IMPULSIS.
Het dak en plafond zijn door de Nederlandse Ambassade bekostigd.
3. EVERGREEN CULTURAL DANCERS
Daar is het allemaal mee begonnen. Ze hadden toen nog geen naam. Die is er gekomen toen we vroegen hoe ze heetten. De groep wil lokale culturele dansen levend houden. Ze kennen er inmiddels een heleboel. Daarnaast willen ze theatervoorstellingen geven over actuele onderwerpen, die ook nog eens leerzaam zijn. De voorstelling voor de opening gaat bijvoorbeeld over het belang van scholing. Die daarvoor over ongewenste zwangerschap.
Ze hebben met kerstmis 2007 een nieuwe dansuitrusting gehad, inclusief muziekinstrumenten. Daarnaast een kleine lening, die ze grotendeels terug hebben betaald met geld dat ze zelf bij elkaar hebben gedanst.
De rest komt uit het potje van PROCURA, Stichting Perspectief 3000 / CO Foundation met verdubbeling door IMPULSIS.
4. OSSIOMO YOUTH FOOTBALLTEAMS
Ossiomo heeft maar liefst 2 (jeugd) voetbalteams. Om vriendschappelijke wedstrijden te bevorderen hebben we ze heuse doelpalen en voetballen cadeau gedaan en allemaal een echte voetbaloutfit. D.w.z. broekjes en shirts, want het voetballen zelf gaat nog grotendeels op blote voeten!
Het geld hiervoor komt ook uit het potje van PROCURA, Stichting Perspectief 3000 / CO Foundation met verdubbeling van IMPULSIS.
5. Samuel
Ook een van de deelnemers, ex-leprapatiënt met misvormde handen, die zijn oude stiel als timmerman weer op zou willen pakken, als hij electrisch gereedschap zou kunnen kopen. Tijdens ons laatste bezoek aan Nederland hebben we voor hem een schaafmachine, boormachine en gereedschap gekocht en een zaagmachine cadeau gekregen. Met een kleine lening erbij voor een generator begint hij nu voor zichzelf.
€ 450 van Stichting Perspectief 3000
6. Richard
Al snel na de start bleek dat Richard niet zo geschikt was voor de textiel. Hij is een man met een sombere inslag. Al pratende vertelde hij dat hij, voor hij lepra kreeg, een goed inkomen had als fotograaf. Met een mooie camera, gedoneerd door familie uit Nederland, heeft hij dat beroep weer opgepakt. Het gevolg is een totale gedaanteverwisseling. Zie je Richard nu, dan loopt hij rechtop, ziet er goed verzorgd uit en straalt hij weer levensvreugde uit.
Natura Stichting Perspectief 3000
7. Dan Fulani
Een dorpsjongen met doorzettingsvermogen is hij. Met klusjes als waterdrager voor de dokters van het centrum in Zaria verdiende hij zijn schoolgeld, totdat de dokters stromend water kregen en hem niet meer nodig hadden. Hij zat in zijn voorlaatste schooljaar. Intussen heeft hij zijn examens grotendeels gedaan en zich ingeschreven bij een hoge school.
€ 150 van Stichting Perspectief 3000
8. Charilove
Charilove is een Nigeriaanse NGO die meervoudig gehandicapte kinderen een goede daginvulling geeft. Met een donatie gaven we alle 150 deelnemende kinderen al een t-shirt cadeau. Omdat er onlangs ingebroken is en alle computers ontvreemd zijn hebben we besloten om onze oude laptop niet te verkopen, maar aan hen cadeau te doen.
€ 400 van Stichting Perspectief 3000
NEPAL
1. Het Cybercafé van Binod Thapa in Kathmandu. Binod heeft bij ons en bij de Stichting Sanghimala een lening afgesloten om zijn eigen cyber te beginnen. De lening van Sanghimala is hem kwijtgescholden. Voor de lening van Stichting Perspectief 3000 moet hij nog met de aflossing beginnen. De afspraak is, dat hij het geld reserveert op een aparte rekening en dat we t.z.t. bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren. Stichting Perspectief 3000 is niet van plan het terug te claimen, maar in een volgend project in Nepal te investeren.
2. Shanti is een jonge vrouw van 22 jaar met een oogafwijking. Zij zag erg scheel en dit zorgde voor slechter zien. In 2006 hadden we geld achtergelaten voor een oog-operatie. Deze heeft zij pas recentelijk ondergaan, omdat zij eerst haar school wilde afmaken. Nu blijkt dat één operatie niet voldoende is. Stichting Perspectief 3000 staat garant voor alle operaties die eventueel nog nodig zijn. Eén van onze vaste donoren heeft hiervoor al extra geld toegezegd.

Acties 2007

CO-Foundation is een kleine Nederlands/Nigeriaanse NGO, opgericht door Bart en Emmy van der Grinten. Hun eerste project is bedoeld om mogelijkheden te creëren voor kansarme jongens (Creating Opportunities). Talentvolle jongens die als ballenjongen bij hun tennisclub werkten in de hoop een paar Naira te verdienen, wordt een mogelijkheid geboden om professioneel tennis te spelen. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid een diploma middelbare school te halen. Via Biblionef willen we voor deze jongens boeken realiseren.

Kosten worden door Biblionef en DHL gedragen.

We hebben een bijdrage van € 2.500 gedaan.

Acties 2006

Nepal en Niger

 1. Een gasstel met gasfles voor Baje. Baje is de oude tuinman van Hotel Lake City – Pokhara Nepal. Zijn vrouw heeft astma en zij wonen in een huisje van 4 x 4m. Zij stookten op hout, hetgeen met de onstane rookontwikkeling erg slecht is voor de longen. Met een donatie van €  40 konden wij hem een gasstel met gasfles geven.
 2. Boeken en schrijfmaterialen voor de kinderen van 2 weeshuizen in Nepal.
 3. Stichting Perspective 3000 zorgt dat Maya, weduwe en de moeder van Sankar en Sabita het schoolgeld van haar kinderen kan betalen. Sabita is 14 jaar en Sankar 17. Zij moeten nog 2 schooljaren, om hun school af te maken. Kosten € 200 per jaar.
 4. Binod kan met een lening van Stichting Perspective 3000 van € 1500 + een lening van Stichting Sanghimala van € 500 een eigen cybershop opzetten in Kathmandu Nepal.
 5. De ouders van Asmita wonen in een klein dorp buiten Kathmandu. Zij ontvingen € 50 om een bio-gaz installatie te bouwen. Hiermee wordt gestart na het regenseizoen in oktober 2006.
 6. Shanti heeft een lui oog. Zij is al 21 en het maakt haar kansen op de “huwelijksmarkt” klein. Zij moet nog één jaar naar school en Stichting Perspective 3000 heeft het op zich genomen dat zij daarna de benodigde oog operaties kan laten uitvoeren om haar oog recht te zetten. Eerste kosten waren slechts € 60.
 7. Donaties 2006 voor Niger.
  • Petit, de voormalige chauffeur van het DAHV-puttenproject van Care in Niger ontving een donatie van € 180 om het schoolgeld van zijn kinderen te kunnen betalen.
  • Ramo, kapster in Balleyara, Niger ontving van Stichting Perspective 3000 een donatie van € 180 waarmee zij de moeilijke periode vóór de volgende oogst kan overbruggen.

 

Zomeractie 2005

Speelgoed voor de kinderen in de gevangenissen van Cochabamba, Bolivia
In augustus 2005 gaan Stichting Perspective 3000 leden, op eigen kosten, het project ‘Perspectief achter Tralies’ in Cochabamba bezoeken.
Uiteraard willen we ook hier weer een acie aan verbinden. We willen namelijk graag educatief onderwijsmateriaal meenemen voor de kinderen die in de gevangenis zitten. Een deel willen we hier in Nederland kopen en een deel ter plekke. ook willen we onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om speelgoed te laten maken door de gedetineerde mannen en vrouwen in Cochabamba.
Een eerste donatie ontvingen we al van Charities and Defence of Nature, een trustfonds, dat initiatieven als de onze ondersteunt.

 

 

 

Winteractie 2004

 

Een verpleegkundige oefenpop voor Bolivia!

Bolivia is niet alleen een mooi land qua natuur, maar ook vanwege zijn mensen en zeker vanwege de mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen, die het minder goed hebben dan zij.
Dit najaar vraagt Stichting Perspective 3000 de aandacht voor zo’n bijzondere groep, namelijk:
de leerlingen van de verpleegkundige faculteit van de Katholieke Universiteit van Cochabamba, Bolivia.
Zij zetten zich naast hun studie belangeloos in voor de kinderen en vrouwen van de 8 gevangenislocaties in hun stad. In een roulerend systeem bezoekt een groepje leerling verpleegkundigen hen dagelijks om hen voorlichting en zorg te verlenen.
Afgelopen jaar steunde Stichting Perspective 3000 hun werk met € 11.333 onder de actienaam ‘Perspectief achter Tralies’. € 3000 hiervan waren particuliere bijdragen en de rest werd verkregen door extra financiële steun van de hulporganisatie CORDAID.
Zelf moeten de leerlingen van deze faculteit het echter met slecht of geen onderwijsmateriaal doen.
Daarom wil Stichting Perspective 3000 voor deze groep een verpleegkundige oefenpop financieren. Zoals jullie op de foto kunnen zien is deze hard aan vervanging toe.
Uiteraard lukt dit alleen met jullie hulp!
Daarom vraagt Stichting Perspective 3000 jullie om, behalve een financiële bijdrage voor deze actie, ook om deze brief aan zoveel mogelijk mensen door te sturen. De actie duurt tot en met de Kerst.
Wat kan er nu een mooier Kerstcadeau zijn dan iets van onze rijkdom te delen met mensen die het minder goed hebben?

Acties 2003

Benefietconcert voor het project ‘Perspectief achter Tralies’
Het 60 man tellende Barbershop koor Whale City Sound en het kwartet Done Deal verzorgden een benefietconcert.
De opbrengst van € 1000 was in zijn geheel voor Perspectief achter Tralies.
www.whalecitysound.nl
Het werd een fantastische voorstelling in de Schakel te Heerhugowaard, waarbij aan het slot ook de Sir Hugo Worthy Singers op het podium kwamen staan en er zo’n 100 man prachtig stond te zingen.
www.barbershopheerhugowaard.nl
Daarnaast waren er twee dansen te zien van de Boliviaanse dansgroep Bolivia Minka.
Informatie via www.ayni.nl of info@ayni.nl
Sponsoractie voor het project ‘Perspectief achter tralies’ in Cochabamba Bolivia
Elders in de de website staat voldoende informatie over het project ‘Perspectief achter Tralies’. Voor de sponsoractie van voorjaar 2003 ontvingen we veel geldelijke donaties en beloftes onze wervingsbrief door te sturen, maar ook een paar bijzondere bijdragen, die we hier speciaal willen noemen:
Nick, die met zijn 10 jaren in zijn eentje € 40 bijeenbracht door spulletjes op de rommelmarkt te verkopen.
De kinderen van basisschool Het Kompas, die een sponsorloop organiseerden en € 200 van de opbrengst voor het project bestemden.
Walter, die met zijn muzikale verhaal de feestelijke borrel aan het eind van de sponsoractie luister bij zette.
Anky Floris, die spontaan 10% van de opbrengst van haar boeken en beeld-haikus tijdens de actieperiode beschikbaar stelde en nog met een artikel in de krant voor extra publiciteit zorgde voor het Benefiet Concert.
Ans Koster, die zelf plantjes kweekte en vervolgens op de Koninginnemarkt verkocht en daar op de afsluitingsborrel nog mee door ging.
Nanné en Carolin die speciaal voor de actie het kinderboekje ‘Jamie’s Tuin’ schreven.
Kajs flyfishing organiseerde een masterclass vliegvisbinden.
Schoonheidssalon Grada van Welzen, die mijn wervingsbrief onder de aandacht van al haar klanten bracht.
Totale opbrengst € 2000.

 

Acties 2002

Bijdrage Bibliotheekproject van de Blessed Children School te Ghana.
Hiervoor doneerden we eenmalig € 250. Ook met dit project kwamen we in contact via een vriendin van onze dochter, die in Ghana stage liep voor haar pedagogische opleiding.

Bevallingssimulator voor de Verpleegkundige Faculteit van de Katholieke Universiteit van Cochabamba in Bolivia
Tijdens een reis naar Bolivia voor vakantie en familiebezoek kwamen we in contact met de directrice van de Verpleegkundige Faculteit. In dergelijke landen is er altijd een enorm gebrek aan van alles en nog wat. Toen zij om steun vroeg voor haar afdeling aarzelden we niet een actie op touw te zetten om haar de zo fel begeerde bevallingssimulator te kunnen sturen. Daarnaast ontving zij een aantal professionele posters over de zwangerschap en de bevalling.
Kosten € 1100.

Acties 2001

Een bijdrage voor onderwijs aan kinderen die geen schoolgeld konden betalen in Bangladesh via de Bengaalse NGO EEDA.

Wij ontvingen een aanvraag voor een aanbevelingsbrief voor een nieuw op te richten NGO in Bangladesh van Abdus Salam. Hij werkte, net als wij, jaren voor Terre des Hommes en werkt nu voor NGO Forum, een bedrijf voor drinkwater- en sanitairvoorzieningen op het platte land. Met deze aanbevelingsbrief kon hij zijn stichting officieel laten registreren. Veel Bengalen doen naast hun gewone baan charitatief werk. Abdus Salam wilde met zijn op te richten stichting kansarme kinderen onderwijs bieden. Hiervoor had hij in een dorpje buiten Dhaka onderwijzers bereid gevonden gratis een extra klas te draaien als de school ’s middags uit was. Wij gaven hem de aanbeveling en een bijdrage van € 1000 voor de aanschaf van boeken, schriften e.d.

 

Rolstoelen actie van de Stichting Jabulani Kids Zimbabwe.
De actie leverde 10 rolstoelen op voor het rehabilitatie- en onderwijsproject voor gehandicapte kinderen van het King George VI Centrum in Bulawayo in Zimbabwe. Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.jabulanikids.nl
Een vriendin van onze dochter heeft haar stage voor fysiotherapie doorgebracht in het King George VI revalidatiecentrum in Zimbabwe. Hieruit ontstond de Stichting Jabulani Kids. Jabulani betekent blijdschap of vreugde, met als doel het werk van de mensen daar te ondersteunen. Onze bijdrage hieraan was € 500.

 

Actie 2000

Financiële bijdrage bij de opstart van een kleine zelfstandige handelsonderneming in Niger, Afrika. Niger is een Sahelland. Wij werkten er een periode van 4 jaar, waar wij ook El Hadji Mahamane Abarchi leerden kennen. Hij vroeg financiële steun voor de start van een eigen handelsonderneming. Wij hebben een éénmalige donatie van € 1000 gestort.
Met de helft van het geld kocht hij jonge geiten, schapen en kalfjes. Deze werden vetgemest en vervolgens met flinke winst in het buurland Nigeria verkocht. Met dat geld werd opnieuw jong vee gekocht. Op deze manier heeft de onderneming zich steeds verder uitgebreid en is nu een familiebedrijfje, dat zelfstandig draait. De tweede helft van het geld is als buffer op de bank blijven staan en nog niet nodig geweest. Mahamane is in juli 2002 overleden, maar dankzij deze onderneming heeft zijn familie geen gebrek.