SUN CHILD SPONSORSHIP PROGRAM

Stuur een kind naar school

Sinds 2010 sponsoren we een aantal kinderen van dit project van RSC. Het is een gemengde groep kinderen tussen 6 en 17 jaar. Zij komen van arme families in het Patuakhali District in het zuiden van Bangladesh en kunnen dankzij onze sponsoring naar school gaan. Elk kind krijgt bijles om het met het huiswerk te helpen. Hun moeders zitten in een spaargroep, waar ze ook advies krijgen in het starten van een kleine onderneming met mikro-krediet. Ook lessen in hygiëne en opvoeding zijn hier een onderdeel van. We ontvangen twee keer per jaar een rapportage, die we vervolgens weer met onze donoren delen. Perspective 3000 heeft de groep tutors twee keer getraind en gaven ook adviezen aan het veldkantoor. We startten een bibliotheekje en computerlessen, die sindsdien door RSC gerund worden.

De kosten om een Sun Child naar school te sturen zijn € 144,- per jaar [of € 12, – per maand] en we vragen een donor om ‘hun’ sponsorkind zo mogelijk gedurende de 5 jaar, die de basisschool in Bangladesh duurt, te blijven sponsoren.

SUN CHILD SPONSORSHIP PROGRAMMA

Algemeen

In Bangladesh is de duur van de basisschool 5 jaar.  Alle kinderen gaan halve dagen naar school en hebben de andere helft van de dag bijles of huiswerkklas.  In de jaren 90 startte Terre des Hommes kleuterschooltjes in het Patuakhali District. Toen zij stopten droegen ze ze over aan RSC [Rights & Sight for Children] en sinds een paar jaar is de kleuterschool een vast onderdeel van de basisschool en overgenomen door de overheid. Hoewel de basisschool verplicht is kunnen veel arme gezinnen in Bangladesh de bijkomende kosten van uniform en schoolmaterialen niet betalen, waardoor nog veel kinderen niet naar school gaan. RSC en DCI [Distressed Children International] startten daarom een sponsorprogramma, waarbij een buitenlandse donor gekoppeld wordt aan een Bengaals schoolkind.

www.rightsandsight.org

www.distressedchildren.org

2020 Stand van Zaken

Sun Children € 4.608, –                                                                                                                                                         

Dit jaar hebben we 32 Sun Children, van wie er 16 in het voortgezet onderwijs zitten. 11 daarvan zijn meisjes. De resterende kinderen zitten nog op de basisschool.

Bonus Programma € 2.300, –

Alle meisjes die binnen ons sponsorprogramma vallen ontvangen een bonus als ze naar de middelbare school gaan. Voor 2020 is Afas weer bereid om ons Bonus Programma te sponsoren. Wij zijn daar erg blij mee. Enkele meisjes, voor wie we de sponsoring afgelopen jaar hadden aangevraagd, stopten met naar school gaan vanwege hun huwelijk. Een huwelijk voor de 18de verjaardag is een reden voor Perspective 3000 om met sponsoring te stoppen. Als gevolg daarvan gebruikten we niet de gehele donatie van Afas voor 2019. Na overleg vindt Afas het goed dat we het resterende bedrag voor de bonussen van 2020 gebruiken.

Oogkliniek € 29.270,-

Het gaat goed in Kalaiya, waar RSC nu een aanvraag heeft ingediend voor de verdere constructie van het gebouw, dat ze voor meerdere doeleinden willen gebruiken. Op de eerste verdieping, bovenop de bibliotheek, willen zij hun gezondheids- en oogkliniek bouwen, waarvanuit ook hun programma om blindheid te voorkomen een plaats krijgt. RSC houdt zich al langer bezig met voorlichting over preventie van te genezen blindheid, maar nooit vanuit een eigen kliniek. Nu hopen ze dit te realiseren met behulp van dezelfde donor, die hen hun bibliotheek hielp bouwen. 

Warme kleding en dekens

We zijn 2020 gestart met warme dekens en truien. Dit is een langere winter dan normaal in Bangladesh, met meer regens en kou. Vandaar dat we besloten om het resterende bedrag van de aktie ‘Podiumbeesten’om te zetten in warme kleding en dekens.

In 2019 realiseerden we

Sun Child Sponsorship Programma € 4.320, –

Dit jaar sponsoren we 30 kinderen.

Bonus Programma € 4.750, –

Elk jaar is Perspective 3000 op zoek naar een donor om haar Bonus Programma voor haar Sun Child meisjes te kunnen financieren. Omdat het een oplopend bedrag is wordt dit met elk jaar dat de meisjes langer in school blijven duurder. Dit Bonus Programma is ontstaan toen de eerste meisjes hun Basisschool diploma kregen en in het voortgezet onderwijs konden starten. Dit is het moment waarop veel meisjes hun studie stoppen. Om ouders te helpen hun dochters op school te houden, begon Perspective 3000 hen een Bonus te geven iedere keer dat de meisjes een jaar op de middelbare school succesvol hadden afgerond. In 2019 kregen we een donatie van Afas Foundation om dit Bonus Programma te kunnen financieren voor 17 meisjes, inclusief het schoolgeld voor klas 11.

Bibliotheek € 42.275,-

Bibliotheek & Computer Training Centrum, keuken en ruimte voor de bewaker. RSC diende bij ons een voorstel in voor de bouw van een voor meerdere doeleinden te gebruiken gebouw. Het benodigde bedrag ging ver boven ons budget, maar gelukkig vonden we een Nederlands Fonds bereid het gebouw, in fases, te bekostigen.

Met hulp van deze donor heeft RSC in 2019 in Kalaiya, centraal gelegen in het door hen gerunde project SCSP, een Bibliotheek gebouwd. Dit is een mooie uitbreiding van de door hen in 2014 met onze hulp opgezette kleine bibliotheek in Shoula. Vanhieruit zal ook de mobiele bibliotheek nu gerund gaan worden. Tevens is er in de bibliotheek een computerlokaal in gebruik genomen. Met het resultaat van de aktie Podiumbeesten in augustus 2019 kon Perspective 3000 een donatie van  € 750,- doen voor de aankoop van boeken. Zelf vonden ze lokale donors voor de boekenplanken en het meubilair. In november 2019 bezocht de donor Bangladesh, met als gevolg dat RSC de volgende fase van een oogkliniek op de 1ste verdieping boven de bibliotheek mag indienen.

2018

Sun Child Sponsorship Programma € 4.320, –

We sponsoren nu 30 kinderen.

Bonus Programma € 1124, –

In 2018 sponsoren we 9 meisjes in klas 7, 1 in klas 8 en 4 in klas 10, dus 14 in totaal. In klas 10 doen ze eindexamen middelbare school. Als zij verder willen leren in klas 11 en 12 zijn de kosten aanzienlijk hoger, namelijk € 800, – per meisje per schooljaar. Hierdoor moeten we op zoek naar een donor, die ons wil helpen deze extra kosten te dekken. Na klas 12 zouden de meisjes door kunnen stromen naar het HBO of de Universiteit. Dat zou nog eens fantastisch zijn. In 2018 wordt het bedrag gedekt door een grote donatie van De Brink in Heerhugowaard.

2014  

Sun Child Sponsorship Programma €7.056, –

We sponsor 49 children this year

Start Bonus Programma voor meisjes, bovenop de schoolsponsoring € 427, –

In 2013 zitten de eerste 7 meisjes in klas 6. Om speciaal meisjes te stimuleren om door te leren na de basisschool, ontwikkelen we het Bonus Programma. Ouders, die hun dochters laten doorleren ontvangen ter compensatie een klein bedrag cash, voor elk met succes afgerond schooljaar. Na klas 6 is dit € 60, -, na klas 7, € 70, – en zo verder. Cash geld is zeldzaam voor arme gezinnen, dus erg welkom. Voor meisjes verhoogt het feit dat ze door mogen leren hun kans op een betere baan. Ongeschoolde meisjes worden sneller uitgehuwelijkt en gaan vaak als dienstmeisje werken of in de textielindustrie. Het zorgt er ook voor dat meisjes later trouwen. Officieel mag een meisje pas na haar 18de trouwen, maar veel meisjes uit arme gezinnen trouwen eerder, sommigen zels al op 13 jarige leeftijd. Tot nu toe schijnt dit Bonus Programma goed te werken. Het veldkantoor stimuleert ouders bovendien de bonus aan te wenden voor de verbetering van hun inkomen. Zo kopen veel mensen een koe, kalf, geit of eenden of starten een kleine onderneming.

2011

Een nieuwe klas toegevoegd aan het SCSP € 7.488,-

Hiermee komt het totaal op 52.

We gaven spontaan aan wel een hele kleuterklas erbij te willen sponsoren.

Thuis gekomen stuurden we onze vrienden, kennissen en familie een mail met het verzoek ons hierbij te helpen. We waren erg blij met de spontane positieve reacties.

De kinderen van deze groep, die mogen doorleren zitten anno 2019 allemaal in het voortgezet onderwijs en hebben nog steeds dezelfde donor. Niet alle kinderen die we sponsoren zijn echter dezelfden waarmee we startten. Sommigen stopten met hun studie en anderen verhuisden. Onze donoren zijn ons echter trouw en velen zijn bereid om weer een ander kind de kans op onderwijs te geven.

Training

Eind 2011 gingen we naar Bangladesh om een eerste training te geven in hygiene, Engels en spelend leren. Het project zag er goed uit en de veldwerkers deden hun werk prima.

2010 De Start

Sun Child Sponsorship Programma [SCSP] € 3312, –

In 2010 bezochten we Bangladesh weer na een lange periode van afwezigheid. Onze Bengaalse vrienden introduceerden ons bij een kleine lokale NGO, Rights & Sight for Children [RSC], die in het arme zuiden van Bangladesh, het Patuakhali District, een sponsorprogramma was gestart. Het originele idee is afkomstig van Distressed Children International [DCI], die zijn basis in de USA heeft. De Bengalen die daar wonen, wilden iets doen voor de regio waar zij geboren waren, nu het hen goed ging in Amerika.  

www.distressedchildren.org

Toen we dit project bezochten waren we zo enthousiast, dat we spontaan toezegden een klas kinderen te willen sponsoren. Dit werd onze eerste groep Sun Children van 23 stuks in verschillende leeftijden.

This post is also available in: English (Engels)