This post is also available in: Engels

Deze keer een korte nieuwsbrief met de Stand van zaken betreffende de projecten.
Het bestuur is niet bij elkaar geweest, maar er is regelmatig overleg via telefoon of email.

BANGLADESH:
COVID-19 actie Doel € 15.000. Gerealiseerd €22.500 per juli 2020.
We hebben hier meer bereikt dan ons oorspronkelijke doel, nl € 12.500 van Perspectief 3000 en €10.000 van Wilde Ganzen. Het totaal is dus € 22.500 geworden. Hiermee zijn 105 kansarme gezinnen in Bangladesh erg goed geholpen. Deze gezinnen ontvangen een geldelijke bijdrage gedurende 4 maanden, voor de ergste voedselproblemen, aangevuld met 2 stukken zeep. Daarna ontvangen zij een eenmalig, groter bedrag om een kleine onderneming op te starten. Dit wordt ingevoerd onder supervisie van RSC en na een half jaar geëvalueerd. Het doel hiervan is om bij een volgende crisis beter voorbereid te zijn. Door onze donoren is bijna € 3.000 bijgedragen en uit fondsen de rest.

Daarnaast zijn er 68 Sun Children die hun middelbareschooldiploma haalden, ondanks de lock-down. Daar zijn er ook een paar bij die door Perspectief 3000 gesponsord zijn. Super hoor. De basisschool resultaten zijn nog niet binnen, maar zodra de scholen weer open mogen, verwachten we die rapportage ook.

RSC voedseldistributie
68 Sun Children geslaagd!

NEPAL:
ACTIVITEITENHAL voor de Sathya Uddhyan School. Doel € 28.197.
Gerealiseerd per juli 2020.
Het oorspronkelijke doel van de actie was om € 25.000 bij elkaar te brengen om deze hal te bekostigen. Dit bedrag is later bijgesteld in verband met inflatie en hogere bouwkosten. Ook hierin zijn we weer partner met Wilde Ganzen. Perspectief 3000 brengt € 18.798 in en Wilde Ganzen vult dit aan met € 9.399 tot een totaal van € 28.197. Ook dit bedrag hebben we intussen bij elkaar en is reeds overgemaakt naar Wilde Ganzen. Zij wachten nog op een GO van Rashmi, van Sathya Uddhyan, omdat scholen en Banken en Bouwondernemingen nog niet werken in verband met de lockdown. Hiervan werd ruim € 5.500 werd bijeengebracht door de donoren, aangvuld met ruim € 13.000 aan bijdragen uit fondsen.

Op dit moment zijn de meeste kinderen thuis in verband met de lockdown. De school is gesloten. In het hostel zijn nog 6 kinderen, die geen plek hebben om naartoe te gaan. Zo te zien vermaken zij zich best.

BOLIVIA:
Renovering BIBLIOTHEEK annex STUDIERUIMTE van La Aldea + modernisering van de KEUKEN. Doel € 15.000. Nog lopende.

De kosten van dit project zijn € 15.000. Het project is intussen officieel ingediend en Perspectief 3000 is alvast begonnen met de werving van de benodigde fondsen. Door de 2 parallel lopende activiteiten voor Bangladesh en Nepal, die meer voorrang verdienden, zijn we hier nog wel even mee bezig. We zijn nu ongeveer op de helft.

Kijk eens op hun Fb pagina: Cristo Rey Aldea de ninõs y adolescentes.

La Aldea kids
La Aldea kids