This post is also available in: Engels

Eigen logo, Fb pagina en Instagram!
Ons nieuwe bestuurslid Ambia Zijlstra is voortvarend aan de slag gegaan en zo heeft Perspective 3000 sinds kort een eigen logo! Het staat al op de website. Daarnaast is er een FaceBook pagina en een Instagram pagina aangemaakt. Hierop zetten we zo mogelijk wekelijks een kort stukje met een leuke foto.

Website weer op orde!
Na een heleboel problemen met de website in 2019 is hij nu weer helemaal op orde, dankzij de enthousiaste inzet van overbuurman Jaap. We hopen dat hij ons even lang zal helpen als zijn voorganger Hans. Iedereen die ons in het afgelopen jaar uit de brand geholpen heeft bedanken we hartelijk.

NEPAL, de Sathya Uddhyan School.
De Projectaanvraag voor de Activiteitenhal van Sathya Uddhyan is ingediend bij Stichting Wilde Ganzen evenals ons fondsenwervingsplan. We hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend en kunnen aan de slag met het fondsenwerven.

Fondsenwerving voor de Activiteitenhal.
Intussen zijn we vast met het plannen van de activiteiten begonnen. In maart kon ons eerste Benefiet Diner niet doorgaan vanwege het COVID – 19 en ook de datum in mei is afgelast. We wachten de ontwikkelingen voorlopig even af, voordat we nieuwe data gaan plannen.

Hetzelfde probleem hebben we met een groot Evenement dat we op zaterdag 13 juni in de Rietschoot in Alkmaar/Koedijk gepland hadden. Ook deze is tot nader order afgelast. Doel was, naast fondsen werven, Perspective 3000 meer bekendheid te geven en zo meer donoren te werven. Natuurlijk zou er ook aandacht besteed worden aan Wilde Ganzen en onze andere donoren. De avond zou gevuld zijn met informatiestands, een clown, een Nepalese danseres en fluitspeler, kookworkshop en hapjes, mandala workshop en yogaworkshop. Verder zou er een veiling en een kahoot zijn.

Nu zoeken we andere wegen om aan het benodigde bedrag te komen, door fondsen aan te schrijven, die mogelijk een donatie willen doen voor de activiteitenhal. We ontvingen al mooie bedragen van de St. Dr.HJM Hofsteefonds en van Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds. Ook het bedrag dat Stichting Jong in december overmaakte, zetten we hiervoor weer in. We zitten ongeveer op de helft van het bedrag dat we nodig hebben.

Verder hebben we een pagina bij “Doelshop” aangemaakt. Voor aankopen die men via “onze” pagina doet, maken bedrijven 1 tot 7 % van het aankoopbedrag over. Op zich kleine bedragen, maar vele kleintjes maken één grote. Dus hoort zegt het voort! https://perspective3000.doelshop.nl/info en doneer gratis aan onze stichting. Je hoeft niet in te loggen, maar kunt direct naar de shop van jouw keuze.

COVID 19 in Nepal.
Op dit moment zijn de meeste kinderen van de Sathya Uddhyan School naar huis gestuurd. Net als in Nederland is er een intelligente lock-down. De paar kinderen die geen eigen thuis hebben verblijven samen met Rashmi op de school. Op dit moment hebben zij nog geen extra hulp nodig, dus concentreren we ons op de wervingsactiviteiten voor de Activiteitenhal.

BANGLADESH, Sun Child Sponsorship Programma.
Dankzij mensen die een kind wilden sponsoren konden we in 2020 weer 5 nieuwe Sun Children via Perspective 3000 ondersteunen. Dit brengt het totaal op 32. Verder is het wachten op de schoolresultaten van al onze Sun Children. We ontvangen die meestal eind April, maar vanwege de lock-down is het dit jaar waarschijnlijk later.

COVID 19 in Bangladesh.
En toen gooide COVID-19 roet in het eten, want ook in Bangladesh is het virus opgedoken en iedereen moet verplicht thuis blijven. Het RSC kantoor in Dhaka is tot nader orde gesloten. Voor de plattelandsbevolking van Shoula, waar onze Sun Children wonen is de lock-down een ramp. Zij hebben als direct gevolg ervan ineens geen werk en geen inkomen meer. Daarom zijn we samen met RSC een actie gestart om voor de armste gezinnen voedselpakkettten samen te stellen en uit te delen. Zie hiervoor ook onze actiepagina. De eersten die we benaderden waren de mensen, die al jaren trouw een Sun Child sponsoren en velen van hen hebben al een extra donatie gedaan. RSC heeft de eerste 125 pakketten dan ook al uit kunnen delen. Omdat we verwachten dat de crisis nog wel een aantal maanden zal duren, blijven we voorlopig actie voeren, zodat we maandelijks een bedrag over kunnen maken. Intussen hebben we Wilde Ganzen gevraagd om onze inspanningen te verdubbelen.

BOLIVIA, La Aldea Cristo Rey.
In Bolivia tenslotte lijkt COVID – 19 vooralsnog mee te vallen. In Cochabamba zijn weinig gevallen gemeld. De meeste zieken wonen in het warme oosten van het land.
Zoals we in de nieuwsbrief van januari al meldden, willen we La Aldea in Cochabamba helpen hun bibliotheek te renoveren en om te bouwen tot een uitnodigende multifunctionele ruimte. Daarnaast willen we hen helpen hun keuken te renoveren. Het projectvoorstel hiervoor is besproken met Stichting Wilde Ganzen. Zij hadden nog een aantal vragen en we hebben de antwoorden intussen doorgestuurd. Terwijl zij dit bespreken zijn wij alvast begonnen om mogelijkheden voor medefinanciering te onderzoeken. Als Wilde Ganzen ons ondersteunt zullen we namelijk zelf ook € 10.000,- bij elkaar moeten sprokkelen.