This post is also available in: Engels

2019 was een succesvol jaar voor Perspectief 3000. We bedanken iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

Akties

Podiumbeesten 2019

Afgelopen jaar hebben we een succesvolle straataktie gehad: Podiumbeesten. Het verslag hiervan staat in de vorige nieuwsbrief.

Lenteaktie 2020

In 2020 plannen we een ‘evenement’ bij de Rietschoot in Koedijk. Ons nieuwe bestuurslid Ambia en haar vriendin Melissa gaan zich hiervoor sterk maken. Het doel is om nieuwe [jongere] mensen in Perspektief 3000 te interesseren. Details en exact plan volgen later.

Nepalees leren koken of mee-eten 2020

Daarnaast staan we ook weer klaar om nieuwe Nepalese diners/workshops te organiseren. Heb je zin in lekker eten of wil je Nepalees leren koken?

Geeft je dan op met een groepje van minimaal 10 personen en we prikken samen een datum.

Kosten € 25 p/p

Waar willen we dit geld aan besteden?

Nepal:

Sathya Uddhyan

Aktiviteitenhal Sathya Uddhyan € 25.000

Mart bezocht de Sathya Uddhyan school afgelopen november. Hij was tevreden over het onderhoud van de school en het hostel, dat we eerder hielpen bouwen. Wat nu nog rest is een plek waar de kinderen samen kunnen eten en recreeren. In 2017 werden de kosten daarvoor op € 10.000 geraamd, maar bij de werkelijke aanvraag bleek dat opgelopen te zijn tot € 25.000. De extra kosten op de voorlopige raming waren het gevolg van een betonnen dak i.p.v. een golfplaten dak. Sathya Uddhyan woekert met ruimte en door een plat dak creeer je extra riuimte, waarop kinderen ook kunnen spelen.

In 2020 zijn onze acties er dan ook op gericht hiervoor de nodige fondsen te werven. Ook mogen we het project weer indienen bij Stichting Wilde Ganzen.

Bangladesh:

Het Sun Child Sponsorship [SCSP]

€ 4.464

Al sinds 2010 sponsoren we kinderen uit het Sun Child Sponsorship Program [SCSP]. Hierbij betalen we de school voor kinderen uit arme gezinnen. De organisatie hiervan is in handen van een lokale NGO, Rights and Sight for Children [RSC], waar we een goede samenwerking mee hebben.  Zo goed zelfs, dat we het aantal gesponsorde kinderen van het SCSP verhoogd hebben. Wij hebben voor de gesponsorde Sun kinderen een groep heel trouwe donoren. De meesten willen graag een nieuw kind sponsoren, als ‘hun’ kind klaar is met de basisschool en niet verder gaat leren, verhuisd is, of trouwt. In 2019 kwamen er zo 10 nieuwe Sun kinderen bij en begin 2020 kunnen we weer 5 nieuwe kinderen gaan sponsoren. Dat brengt het aantal gesponsorde kinderen op 31.

Het Bonusprogramma

€ 4.750 van AFAS

Een extra poot aan het SCSP is ons bonusprogramma, waarin wij ouders belonen die hun dochter na de basisschool laten doorleren. Dit is een oplopende bonus, voor elk jaar dat hun dochter met sukses afrond. Intussen zitten alle kinderen, behalve de 10 nieuwe, in het voortgezet onderwijs. Hierdoor moeten wij elk jaar op zoek naar een extra donatie om de bonussen waar te kunnen maken. In 2019 was AFAS bereid om dit programma te financieren + de school van de eerste meisjes, die ook na de middelbare school mochten doorleren. Geraamde kosten € 4.750.

2019 werd wat dat betreft echter een wat teleurstellend jaar. Twee meisjes wilden niet verder leren, vier werden uitgehuwelijkt en een viel om andere redenen af. Hierdoor is er een deel van het geld dat we van AFAS ontvingen niet uitgekeerd. AFAS heeft ermee ingestemd het overgebleven geld dit jaar te gebruiken voor de bonussen van 2020. Het is precies genoeg.

Voor 2021 moeten we dan weer op zoek naar nieuwe fondsen.

Bibliotheek in Kalaiya

Kalaiya is het centrum van het SCSP. RSC wilde hier erg graag een multi-funktioneel gebouw neerzetten, met op de begane grond een bibliotheek met computerruimte, op de 1ste verdieping een oogkliniek en op de 2de en 3de verdieping trainingsruimte, kantoren en een logeerruimte voor gasten.

Wij vonden een donor bereid met RSC in zee te gaan en intussen is de bibliotheek [fase 1] in gebruik genomen. De sponsor heeft een bezoek aan RSC gebracht en is tevreden over de verantwoording van de 1ste fase en gaat dus verder financieren. We zijn trots op de medewerkers van RSC, die dit allemaal doen. Daarnaast mogen zij een aanvraag doen voor een van hun andere projecten.

Wij zijn uitgenodigd om een training te komen geven over bibliotheekbeheer en computertraining. Daarnaast willen ze graag een vervolgcursus ‘Lokale Fondsenwerving’.

Bolivia:

La Aldea Cristo Rey

€ 15.000.

In november 2019 ontvingen we een nieuwe projectaanvraag uit Bolivia. Wij kennen het project sinds 2005, toen wij kinderen bezochten in de gevangenis van Cochabamba. Deze kinderen zaten daar samen met hun ouders, die beschuldigd waren van drugshandel (coca), maar hun proceskosten niet konden betalen. Sinds die tijd is er veel verbeterd.

De kinderen wonen nu in La Aldea (wat dorpje betekent) Christo Rey. Op verzoek van de overheid heeft het Diocees Cochabamba de opvoeding van deze kinderen op zich genomen en sindsdien valt het onder de verantwoordelijkheid van de paters Augustijnen.

La Aldea wil heel graag de studieruimte en recreatiezaal van de kinderen renoveren evenals de keuken. Wij zagen al dat veel ruimtes sterk verouderd waren, toen wij het project in 2017 bezochten. Wij hebben eind januari een gesprek met Wilde Ganzen om te zien of zij deze aanvraag mee willen financieren.

Jaarvergadering

Instelling Marijkefonds

Eind 2018 ontvingen we een mooi bedrag uit een erfenis. We namen even de tijd om goed uit te zoeken hoe we dit bedrag het beste konden besteden. De overledene had in haar testament bepaald, dat het kinderen uit arme landen ten goede moest komen en zij kende P3M.

We hebben besloten dat we het evenredig over de 3 projectlanden zullen verdelen. Zo komt het de meeste kinderen ten goede. Een deel gaat dus naar La Aldea Cristo Rey, omdat zij de situatie van de kinderen in de gevangenis van Cochabamba kende. Een deel gaat naar Sathya Uddhyan en een deel naar het SCSP. Een klein deel houden we in reserve voor onverwachte uitgaven of om bv het bonusprogramma van 2021 te kunnen financieren.

Wij zijn blij dat ons bestuur uitgebreid is met een nieuw lid.

Het bestuur bestaat nu uit:

Mart voorzitter;  Giel penningmeester; Elly fondsenwerver; Coby en Marga lid en Ambia, die alvast de lente aktie vorm gaat geven. Zij wil een nieuwe [jongere] doelgroep motiveren voor P3M.

Dit voorjaar gaat P3M zich buigen over de evaluatie van de afgelopen 5 jaar en een nieuw 5 jarenplan opstellen

Het financiele verslag voor 2019 komt binnenkort beschikbaar op de website.